İnşaat Yönetimi 2.395 0

PMP Sınavı Soru Dağılım Oranları

12.01.2016 tarihinde yapılan sınavda, Kapatma’da 14, Yürütme’de 62 soru sorulmuştur. Bu duruma göre güncel soru dağılımı şu şekilde:

 

Proje Başlatma – %13 – 26 Soru

Proje Planlama- %24 – 48 Soru

Proje Yürütme – %31 – 62 Soru

Proje İzleme ve Kontrol – %25 – 50 Soru

Proje Kapatma- %7 – 14 Soru

pmp-soruları-300x175 PMP Sınavı Soru Dağılım OranlarıToplamda 200 soru var, değerlendirmeye alınan soru sayısı 175. Geçebilme yüzdesi %61 yani 122 soruya tekabül ediyor.

 

 

Her bir alandaki detaylı soru içerikleri ise şöyle :

Proje Başlatma- %13
1. Proje hedeflerinin tanımlanması
2. Teslimatların tanımlanması
3. Süreç çıktıları
4. Kısıtların Dokümantasyonu
5. Varsayımların Dokümantasyonu
6. Stratejinin tanımlanmaıs
7. Performans kriterlerinin tanımlanması
8. Kaynak gereksinimlerinin tanımlanması
9. Bütçenin tanımlanması
10. Resmi Dokümantasyon Süreci
Proje Planlama- %24
1. Proje isterlerinin belirlenmesi
2. İş Kırılım Yapısı oluşturma
3. Kaynak Yönetim Planı geliştirme
4. Zaman ve Maliyet tahminleri geliştirme
5. Proje kontrol sisteminin kurulması
6. Proje planı geliştirme
7. Plan onayının alınması
Proje Yürütme- %30
1. Kaynakları görevlendirme
2. Uygulamalar
3. Süreçlerin yönetilmesi
4. İletişim
5. Kalite güvence prosedürlerinin uygulanması
Proje İzleme ve Kontrolü – %25
1. Performans ölçümü
2. Kontrol limitlerinin belirlenmesi
3. Düzeltici faaliyetler
4. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin incelenmesi
5. Planın doğruluğundan emin olma
6. Kontrol planlarının yeniden değerlendirilmesi
7. Risklere karşı yanıt olşturma
8. Proje faaliyetlerini takip etme
Proje Kapatma- %8
1. Teslimatların Kabulü
2. “Öğrenilen Dersler”in dokümante edilmesi
3. Kapama işlemleri
4. Ürün bilgilerinin kaydedilmesi
5. Kaynakların dağıtılması

 

kaynak : Smart Path LLC

hakedis-metraj-egitimi PMP Sınavı Soru Dağılım Oranları autocad-sta4cad-egitimi PMP Sınavı Soru Dağılım Oranları


Bir Cevap Yazın