Sponsor 15 kez görüntülendi. 0

İhtiyaçlar üzerine Kodlama

Son dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her alanda yeniliklerin yaşandığını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle yeni neslin İnternet üzerinden yaptığı aktivitelerin artması ve sosyal medya üzerinden iletişimin kurulmaya başlanmasıyla birlikte mobil olarak da yeniliklerin yapıldığının farkına varabilmekteyiz.

 

Yazılım Şirketleri tarafından hazırlanan uygulamalar sayesinde insanların daha fazla İnternet’te zaman geçirmeye başladığı gereği herkes tarafından kabul ediliyorken, burada geçirilen vaktin kötü uygulamaların kullanımının önüne geçebilmek için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Yazılım Şirketleri tarafından kodlama sayesinde oluşturulan uygulamalar sayesinde birçok faktörün daha rahat yapılabilmesi sağlanmaktadır. İnsanların günlük hayatlarında yaptığı hemen hemen her şeyin mobil platformlar tarafından yapılabilir hale gelmesi oldukça önemlidir.

 

Burada insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yapılan çalışmalardan bahsetmek gerekirse özellikle hizmet alanında ki yenilikler oldukça dikkat çekicidir. Son dönemde yemek siparişinden tutunda doktordan randevu almaya kadar hemen hemen her alanda kullanılmaya başlanan Kurumsal Yazılım Firmaları kodlamaları sayesinde insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar zaman kazanılmaya başlanmıştır. Her alanda yapılan bu uygulamalar sayesinde insanlar ihtiyaç duyduğu tüm olgular hazırlanan bu yazılımlar sayesinde karşılanabilmektedir.

 

İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılama konusunda oldukça başarılı olunan kodlamalar aslında devlet politikası olarak da desteklenmektedir. Bu konuyla alakalı olarak gerekli eğitimler daha çocuk yaştan verilmeye başlanarak gelecek nesillerin kodlama ile ilgili olarak gerekli alt yapıya sahip olabilmesi adına çalışmalar yürütülmektedir. Devletlerin kodlama ile ilgili yaptığı bu çalışmalar sayesinde insanoğlunun var olan ihtiyaçlarının karşılanması sağlanırken aynı zamanda devletinde kalkınmasına yardımcı olunmaktadır.

 

Kurumsal Yazılım Firmaları tarafından yapılan çalışmalar sayesinde devletler hem güncel teknolojik gelişmelerden uzak kalmayacak çağın gerisine olmama şansını yakalarken aynı zamanda ekonomik olarak da çok büyük gelirler elde edebilmektedir. Bu durumun farkına varan başta Avrupa devletleri olmak üzere birçok gelişmiş ya da gelişmekte olan devletlerde 5 yaşından sonra çocuklara temel eğitim olarak kodlama dersi verilmektedir. Bu sayede yeni gelişen neslin kodlama ile ilgili olarak bilgi sahibi olması sağlanmış olacağı gibi, ilerleyen dönemlerde bu çocukların yetişkin birer birey olarak hazırladıkları kodlamalar sayesinde insanların ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.

Bir Cevap Yazın