Sponsor 515 kez görüntülendi. 0

Şekilli Harfler ve Semboller

İnternette kullanılan yazı dili artık pek çok simge ve sembolü içinde barındıran kompleks bir yapıda olmasından dolayı Şekilli Semboller önem kazanmaktadır. Bu kompleks yapıda sembollerin çoğu zaman kelimelerin yerini aldığı bile gözlemlenir. Bunun sebebi ise artık pek çok kelimenin yerine kullanılabilecek bir simgenin ya da sembolün var olmasıdır.

Sosyal Sohbetlerde Artan Sembol Etkisi

Günümüzde özellikle genç kuşak mesajlaşırken ya da mail üzerinden haberleşirken, söz konusu resmi olmayan bir konuşma ise kurduğu cümleleri çoğunlukla sembollerle tamamlıyor. Bu sembollerin çoğunluğu emoji olarak adlandırılan karakterlerden oluşurken, bir kısmı da noktalama işaretleri kullanılarak yapılan sembolleri içeriyor. Kullanılan bu semboller kimi zaman cümleyi süslemek ve duygu yoğunluğunu karşı tarafa hissettirmek için kullanılırken, kimi zaman gençlerin kendi aralarında kullandığı basit şifreleme yöntemlerine dönüşüyor.

Resmi Alanlarda Sembol Kullanımı

Sembollerin kullanıldığı alanlar elbette bununla sınırlı değil. Daha resmi yazışma ya da konuşmalarda da zaman zaman görülen bu durumun sebebi, prosedürlere uygun olarak kullanılması gereken yazı dilinin ya da fontların, normal fontlara göre daha şık ya da süslü görünüyor olması. Resmi ve uluslararası bir yazışmada bazen kullanılan yazılımın resmi bir fontta yazılan yazıya uyumlu olmaması sebebiyle söz konusu mesaj ya da maili karşı tarafa doğru şekilde iletmemesi soruna yol açabileceği için kullanılmak istenen farklı bir font yazının daha süslü bir hal almasını sağlayabilir.

Bunun yanı sıra, farklı bir alfabe kullanan bir ülke ile yazışma yapılması söz konusu olduğunda kullanılması gereken kelimeler yöne sembollerden oluşabilir. Örneğin; Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerle, kullandıkları alfabeler yüzünden, iletişim kurulmak istendiğinde şekilli harfler ve semboller türünde kullanılarak yazışma yapılmalıdır.

Engelliler için Noktalı Semboller

Sembolik yazı dilinin kullanıldığı başka bir alan da engelli alfabesinde görülür. Bu alfabe türü de görme engelli insanların kullandığı, harflerin noktalarla yazıldığı bir alfabedir. Tamamı noktalardan oluşan bu alfabede her harfi, bir ya da birkaç noktanın belirli şekillerde dizilimi ile oluşur. Arapça, Rusça, Ermenice, Yunanca, Japonca, İbranice ve Çince gibi pek çok dünya diline uyarlanmış olan bu alfabenin, ülkemizde uluslararası kullanımı takip edilir.

https://www.teknocard.com/en-guzel-sekilli-harfler-ve-semboller/

 

Bir Cevap Yazın