İnşaat Dökümanları 7.039 1

İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi

inşaat-blogu-discord İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi


Arşivinizde bulunması gereken bir döküman:

 
[quote type=”center”]Bu kitap, 30 Kasım 2006 tarihinde Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından TMB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “İnşaat Sektöründe Riskler ve ” konulu eğitim semineri için hazırlanmış, basımı TMB tarafından gerçekleştirilmiş ve seminer katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtılmıştır[/quote]
 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
TMB – 2006
Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

ÖNSÖZ

1. RİSKİN BİR PERSPEKTİF İÇİNE OTURTULMASI

1.1. Giriş
1.2. Risk ve İnşaat
1.3. Sözleşme ve Risk

2. RİSK VE BELİRSİZLİK

2.1. Risk ve Belirsizliğin Tanımı
2.2. Risk Alma ile İlgili Bazı Temel Kurallar
2.3. Risk Almamanın Riski
2.4. Risk Biçimleri
2.5. Bilgi Eksikliğinin Ortadan Kaldırılması ve Risk
2.6. Olasılık
2.7. Belirsizliğin Riske Dönüştürülmesi
2.8. İnşaat Endüstrisinde Karar Alma
2.9. Risk Alma İle İlgili Üç Ana Etken
2.10. Belirsiz Durumlarla Başa Çıkmak İçin Neler Yapılabilir
2.11. Karar Alma İşleminin Bazı Temel Bileşenleri
2.12. Sezgi
2.13. Risk ve Sezgi
2.14. Uzmanlar ve Deneyim
2.15. Model Geliştirilmesi
2.16. Bilgiye Tepki Göstermek
2.17. Geleceği Tahmin Etmek İçin Geçmişe Bakmak
2.18. Bilgi Tipleri
2.19. Bir Problemin Çözümü İçin Karar Modelinin Oluşturulması
2.19.1. Çerçevenin Belirlenmesi
2.19.2. Formülasyon

3. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

3.1. Bir Risk Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi
3.2. Riskin Tanımlanması
3.3. Risk Kaynakları
3.3.1. Kontrol Edilebilir ve Kontrol Dışı Riskler
3.3.2. Kaynaklar ve Etkiler
3.4. Bağımlı ve Bağımsız Riskler
3.5. Riskin Sınıflandırılması
3.6. Risk Tipleri
3.7. Riskin Doğuracağı Etki
3.8. Risk ve Genel Çevre
3.9. Piyasa/Endüstri Riski

3.10. Şirket Riski
3.11. Proje Riski ve Bireysel Risk
3.12. Riskin Sonucu
3.13. Risk Analizi
3.14. Risk Tepkisi
3.14.1. Riskin Elde Tutulması
3.14.2. Riskin Azaltılması
3.14.3. Risk Transferi
3.14.4. Riskten Kaçınma
3.15. Risk Tutumu

4. ÜLKEMİZ İNŞAAT SEKTÖRÜ AKTÖRLERİNİN SORUMLULUK, RİSK,
RİSK YÖNETİMİ ALGILAMALARI, YORUMLARI VE UYGULAMALAR

5. RİSK YÖNETİMİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇ VE TEKNİKLERDEN
BAZILARI

5.1. Büyük Resmi ve Detayları Görebilmek
5.2. Karar Alma Teknikleri
5.2.1. Risk Primi
5.2.2. Karar Analizi
5.2.3. Algoritmalar
5.2.4. Araç Sonuç Zinciri
5.2.5. Beyin Fırtınası
5.2.6. Pareto Analizi
5.2.7. Neden-Etki (Balık Kılçığı) Diyagramı
5.2.8. Karar Matrisi
5.2.9. Karar Ağaçları
5.2.10. Duyarlılık Analizi
5.2.11. Örümcek Diyagramı
5.2.12. Portföy Teorisi
5.2.12.1. Portföy Analizi’nin İnşaat Sektöründe
Uygulaması
5.2.13. Başabaş Analizi
5.2.14. Senaryo Analizi
5.2.14.1. Türkiye’de İnşaat Sektörünün Sayısal
Analizinin Yapılması İçin Esas Alınan
Senaryo Analizi Esasları
5.2.15. SWOT Analizi
5.2.15.1. SWOT Analizinde İç-Dış Durum Değerleri
5.2.15.2. SWOT Analizinin Etkinliği ve Başarısı
5.2.16 CPM İle Planlanan İnşaat Projelerinin Süre-Maliyet
Değişimlerinin Değerlendirilmesi
5.2.16.1. İnşaat Projelerinin Maliyetleri
5.2.16.2. Uygulama
5.2.16.3. Sonuç

5.2.17. İhalelerde Uygun Teklif Bedelinin Grafikler ve
Regresyon Analizi Yardımı ile Belirlenmesi
5.2.17.1. Tablo ve grafiklerin kullanımı
5.2.17.2. Regresyon Analizi
5.2.18. PERT Yöntemi Yardımı İle Proje Tamamlanma
Süresi Olasılığının Hesaplanması
5.2.18.1. PERT Tekniği
5.2.18.2. PERT Şebekesinde Kritik Yol’un
Belirlenmesi
5.2.18.3. PERT Şebekelerinde Olasılık Kavramı
5.2.19. Monte Carlo Simülasyonu Yardımı İle Maliyet ve
Süresel Modellemeler Yapılması
5.2.19.1. Proje Maliyet Kalemlerinde Yaşanan
Değişimler
5.2.19.2. Örnek Proje Maliyet Simülasyonu
5.2.19.3. Örnek Proje Süre Simülasyonu
5.2.20. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Yapı Maliyetlerinin
Tahmin Edilmesi
5.2.20.1. Yapay Sinir Ağları
5.2.20.2. Uluslararası ve Ulusal Uygulamalar
5.2.20.3. Uygulama
5.2.20.4. Sonuç
5.2.21. Beklenmedik Durum Planlanması
(Eğer …… Olursa Planları)
5.2.21.1. Beklenmedik Durumlar İçin Rezerv
Yapılması

6. SÖZLEŞMELER ve RİSKLER

6.1. Uyuşmazlık ve Çelişkiler
6.2. Sözleşmenin Amacı
6.3. Temel Riskler, Yükümlülükler ve Sorumluluklar
6.4. Sözleşmelerdeki Risklerin Transferi yada Dağıtımı
6.5. Sözleşme Çeşitleri
EK 1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk Dağılımı
EK 2. FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk ve Risk
Paylaşımı

KAYNAKLAR
5.2.18.4. Örnek Uygulama
EKLER

Sayın Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR’a bu faydalı kitabından dolayı teşekkürler.

inşaat-risk-yönetimi-211x300 İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

online inşaat kursları“İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi” üzerine 1 yorum

  1. Web Tasarım dedi ki:

    Gerçekten arşivlerde bulunması gereken bir kitap.

Bir Cevap Yazın