1. Ana Sayfa
 2. İnşaat Yönetimi - Proje Yönetimi
 3. İnşaat İşletmelerinde Tutulan Defterler

İnşaat İşletmelerinde Tutulan Defterler

featured


ŞANTİYE GÜNLÜK DEFTERİ

Şantiye defteri, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği gereğince inşaat taahhüt işletmelerinde tutulacak defterlerden olup, bu deftere aşağıdaki hususlar günlük olarak kaydedilir:

 •  O günkü hava durumu,
 •  İşin ilerleyişi, gelişmesi,
 •  Çıkan engeller,
 •  İnşaata giren ihrazat (Müteahhidin inşaatta kullanılmak üzere işyerine getirdiği, bir daha şantiye dışına çıkarılamayan malzemeler) bedeli,
 •  Ödenecek gereçler,
 •  Fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarları,
 •  Sözleşme gereğince müteahhidin iş başında bulundurulması gereken teknik elemanların o gün iş başında bulunup, bulunmadıkları,
 •  Çalışan işçi sayısı ve çalışan makineler,
 •  Yapılan önemli görüşmelerin sonuçları v.s

Bu defter çift yapraklı (biri koparılabilir zımbalı) ve müteselsil (birbirine bağlı) sıra numaralı, standart A4 ebatlarındadır. Defterin ilk sayfasına, defterin numarası, işin (inşaatın) adı, yeri, keşif bedeli, müteahhidin, şantiye şefinin ve kontrol mühendisinin kimlikleri yazılır ve müteahhit tarafından imzalanır.

 

Daha fazla bilgi ve örnek  için Şantiye Günlük Defteri adlı konuyu inceleyiniz.
 
[mavi]Şantiye Günlük Defteri Nedir ? (Serki.COM) : Bu deftere günlük hava durumundan başlanarak işin ilerleyişini, gelişmesini, çıkan engelleri, şantiyeye giren farklı fiyata tabi malzemelerin çeşit ve miktarlarını (fatura, tarih ve no.su ile); sözleşmesi gereğince müteahhidin iş başında bulundurması şart koşulan teknik elemanların o gün iş başında bulunup bulunmadığını; müteahhidle yapılan önemli görüşme ve sonuçlarını, işte kullanılan işçi, makine ve teçhizatın miktarını, üst kademeden gelenlerin ziyaretlerini ve konuşularak karar verilen husuları, gerektiğinde başvurulacak ve bir belge niteliğindeki günlük olayları kaydederek müteahhit veya yetkili vekili ile müştereken imza eder. Günlük şantiye defteri, çift yapraklı ve biri zımbalı olarak tertiplenir. Zımbalı nushası sonra müteahhide verilir. [/mavi]

RÖLEVE DEFTERİ

 

Ataşman defterine kaydedilecek imalat ve yerinde ölçümleme işlemleri tamamlandıktan sonra sürveyanlar (nezaretçi) tarafından ulaşılan sonuçların ve basit krokilerinin kaydedildiği defterdir. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’ne göre röleve defterinin sayfaları müteselsil sıra numaralı olmalı ve ilk sayfasına işin adı, yeri ve müteahhidin adı yazılmalıdır. Bu defter müteahhit ve kontrol mühendisi tarafından birlikte iş yerinde imzalanmalıdır.

[kirmizi]Röleve Defteri Nedir ? ( Serki.COM) : Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma, ölçüleme işlemlerinin tutulduğu defter. [/kirmizi]
 

ATAŞMAN DEFTERİ

İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere “ataşman” denir. İnşaat esnasında yapılan bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz hale gelen ve bu sebeple sökülüp atılan veya beton, toprak altında kalanların inşası veya proje harici yaptırılan işler bu tür işler olup, bunların ataşman defterine kaydedilir. Ataşman defteri, ataşmanlara dayanarak kontrol mühendisleri tarafından ve üç nüsha olarak düzenlenir. Ataşman hesap sonuçları doğrudan yeşil deftere aktarılarak bu defterde, proje kapsamındaki işler ile birleştirilir.

Daha fazla bilgi ve örnek  için Ataşman Defteri adlı konuyu inceleyiniz.
 
[yesil]Ataşman Defteri Nedir ? ( Serki.COM) : Plan ve projeleri bulunmayan işlerle ilgili imalatlara ait kroki,bilgi ve hesaplamalar ile tartı,ölçü tutanakları gibi hususların kayıt edilmesi için kontrolllükçe imzalanarak müteahhide verilen defterdir. Bu deftere; röle ve defterine kaydedilen işlerden; plan ve projelerinde ölçülerinin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler kaydedilir. Ayrıca, sözleşme eki şartnamelerine göre zamanında tutulması gereken, tartı, yerinde ölçü, tespit ve benzeri diğer tutanaklar, tarihleriyle birlikte ihtiva ettikleri hususlar da belirtilmek suretiyle ataşman defterine geçirilir.Ataşman defteri, inşaatın seyrini takiben günü gününe düzenlenir. Müteahhit, taahüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri, rüle ve ve ataşman defterlerini imzalamak zorundadır ve bu şekilde içerdikleri bilgilerin doğruluğunu kabul etmiş sayılmaktadır.  [/yesil]
 
 

PUANTAJ DEFTERİ

İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin her hangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “Puantaj Defteri” denir.

Puantaj kayıtları ile görevli kişi:

 •  İnşaatta fiilen çalışanların kimlik bilgilerini,
 •  Çalışanların çalışma sürelerini,
 •  Çalışanların yaptıkları işleri,
 •  İnşaatta çalıştırılan taşıt araçlarını,
 •  İnşaatta çalıştırılan iş makineleri ve çalıştırma sürelerini düzenli olarak bu deftere kaydeder.

 

Defterin ilk sayfasına işin adı, keşif bedeli, cinsi, müteahhidi, kontrol mühendisi ve sürveyanın adı yazılır. Defter puantör tarafından günlük olarak tutulur.

 

[sari] Puantaj Nedir? , Puantaj Defteri Nedir? ( Serki.COM) : 

Puantaj : İşçilerin işe gelip gittikleri tesbit ederek yevmiyelerinin kaydedilmesi işlemi.

Puantaj Defteri :  İşçilerin işe gelip gittikleri tesbit ederek yevmiyelerinin kaydedildiği defter. [/sari]

 

Puantaj Form Örnekleri:

https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/wp-content/uploads/2012/07/Günlük-Puantaj-Formu-Örneği.xlsx

 https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/wp-content/uploads/2012/07/Puantaj-Defteri.xls

  

Excel Puantaj Programı:

Bu program ile kolay bir şekilde aylar arasında hatta yıllar arasında geçiş yapabilirsiniz, ayrıca istediğiniz ay için göküm alabilirsiniz. Ayrıca  hafta sonlarını ve tatilleri otomatik olarak program kendisi ayarlıyor. Puantaj tutacaklar için harika bir program:

https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/wp-content/uploads/2012/07/Puantaj-Excel-Programı.xls

   

SÜRVEYAN DEFTERİ

Sürveyan tarafından günlük olarak tutulacak olan bu defterin ilk sayfasına;

 •  İşin adı,
 •  İşin yeri,
 •  Keşif bedeli
 •  Sürveyanın kimlik bilgileri yazılır.

 

Bu deftere şu hususlar kaydedilir:

 •  İnşaat içinde çalışılan mahal,
 •  Yapılan inşa işleri,
 •  İnşaata o gün gelen malzemeler,
 •  O gün işyerinde bulunan makineler.

Sürveyan Nedir ?  : Görevlendirildiği şantiyede fenni mesulün direktifleri ile yapının fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılabilmesi için, yapı ile ilgili inşaat, tesisat, imalat, tadilat, tamirat ve her türlü inşaat işlerinden sorumlu olan ve aldıkları eğitime göre teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ünvanını taşıyanlar ile lise mezunu olup 3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesi alan fen adamıdır. 

 

YEŞİL DEFTER

İki istihkak (hakediş-yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak müteahhide yapılan ödeme) arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defterdir.

Yeşil Defter Nedir ?  : Her hakediş döneminde yapılan tüm metrajların toplam miktarlarının yazıldığı deftere yeşil defter adı verilir. 

 

KAYNAKLAR : İnşaat İşletmeleri Muhasebe Finansman, MEBEP, T.C Milli Eğitim Bakanlığı ,   serki.com, insaatim.com

 

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.Yorum Yap

Yorum Yap