1. Ana Sayfa
 2. Mühendislik Maaşları
 3. Elektrik Mühendisi Ne İş Yapar? Elektrik Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

Elektrik Mühendisi Ne İş Yapar? Elektrik Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

elektrik mühendisliği maaşları, iş imkanları, taban puanları ve başarı sıralamaları


Elektrik Mühendisliği Nedir?

Günümüz dünyasında teknoloji son derece gelişmiştir. Elektrik ve elektrikli cihazlar hayatımızın her alanına girmiş vazgeçilmezimiz olmuştur. Elektriğin hayatımızdaki yeri tartışılamaz boyutlarda önemlidir. Elektrik mühendisleri de doğal ya da yapay yollar aracılığıyla elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve onarımı konusunda çalışan bir mühendislik dalıdır. Teknolojinin gelişmesi bu mühendisliğin önemini gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte üniversitelerde elektrik mühendisliği bölümü artmış ve mezun sayısında da artışlar olmuştur.

Elektrik mühendisliği nasıl olunur, lisans düzeyinde eğitimi kapsayan bu mühendislik dalında 4 yıllık bir eğitim söz konusudur. Bu mesleki ve teknik bilginin verildiği eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler ‘Elektrik Mühendisi’ unvanını kazanırlar. Bu unvanı ilgili Oda’ya kayıt olduktan sonra kullanabilirler.

 

Elektrik Mühendisliği Dersleri

Lisans düzeyinde eğitim alan bu mühendislik öğrencileri temel dersler olan Türk dili, Atatürk ilke ve inkılapları, matematik, kimya ve fizik gibi dersleri eğitimin ilk yıllarında okumaktadırlar. Lisans eğitiminin ilerleyen kısmında ise daha çok mesleki dersler verilmeye çalışılır. Lineer cebir, devre analizi, elektromanyetik alan teorisi, mantıksal devre tasarımı, elektroniğe giriş, kompleks analiz, düşük gerilim güç sistemleri, sinyaller ve sistemler, elektrik makineleri, mikroişlemciler, kontrol sistemleri, güç elektriği, güç sistem analizi, enerji dağıtımı ve yüksek gerilim tekniği gibi derslerdir.

Peki elektrik mühendisliği bölümü zor mudur, mühendislik dalı olması sebebiyle analitik düşünmeyi gerektirir. Bu bölümü okumak isteyen kişinin iletişim becerileri güçlü olmalı, ekip çalışmasına yatkın olmalı, problem çözme odaklı yaklaşmalı, tasarım gücü yüksek olmalı ve yenilikleri talip etmelidir. Kendini geliştiren bir kişi bu meslekte başarılı olabilir.

 

Elektrik Mühendisi Ne İş Yapar?

Elektrik mühendislerinin çalıştıkları alanlar geniş bir yelpazededir. Genel mesleki yükümlülükleri şöyledir; elektrikli aletlerin sistem, ekipman ve gereksinimlerinin tasarımını yapmak, elektrik üreten tesislerin proje ve montajını gerçekleştirmek, kurulumları standartlara uygun hale gelmesini sağlamak,  şantiye alanında sorumlu eleman olarak çalışmak, arıza bakım faaliyetlerinde görev üstlenmek, elektrik projelerini çizmek, satın alma işlerinde maliyet hesabı yapmak ve yönetim birimlerinde yer almak gibi işlerdir. Çalışma alanları laboratuvarlar, ofisler, hastaneler, açık hava sahaları ve şantiyeler olabilir. Genelde gürültülü mekanlarda çalışırlar ve ekip çalışması içinde bulunurlar. Elektrik mühendisliği nasıl bir meslek derseniz teknolojiye açık gündemi takipleyen, problem çözme odaklı çalışan, tasarım gücü yüksek bir mühendislik grubudur. Risk almayı seven, iletişimiyle ikna edici bir tavır sergilemelidir. bu özelliklere sahip insanlar kolayca iş bulabilir ve piyasaya hakim olabilirler.  İş ilanlarına bakıldığında genelde ekip çalışmasına yatkın ve güçlü iletişim becerileri olan kişiler tercih edilmektedir. Deneyim ve kendini geliştirme de bir başka istenilen özelliktir.

Elektrik Mühendisliği İş İmkanları

Elektrik günümüzde her alanda etkin bir araç olduğu için elektrik mühendislerinin de iş olanakları bir hayli fazladır. Elektrik santrallerinde, elektrik malzemesi ve panosu üreten fabrikalarda, mühendislik ve mimarlık ofislerinde, inşaat sektöründeki şantiyelerde, otomotiv sektöründe, beyaz eşya ve telekomünikasyon alanlarında ve bilgisayar sektöründe çalışabilir. Genel olarak elektrikle ilgili her alanda istihdam edilebilir diyebiliriz.

Hangi kurumlarda iş bulabilir, fabrikalarda, bilgisayar üretim alanlarında, büro alanlarında, Telekom, TRT gibi kuruluşlarda ve kamu kurumlarında ise Ulaştırma ve Altyapı Mühendisliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, Türkiye Elektrik İletim AŞ’de, Karayolları Genel Müdürlüğünde, Devlet Demiryollarında, üniversitelerde ve belediyelerde hizmet verebilir.

Ayrıca lisans eğitimini başarıyla bitirmiş olanlar lisansüstü eğitimine devam ederek akademisyen olma yoluna girebilirler. Yurt içinde ve yurt dışında ilgili anabilim dallarında eğitim alabilirsiniz. Ülkemizde yüksek lisans ve doktora için ALES’e girmelisiniz. Yabancı dil için ise YDS ya da YÖKDİL sınavına girmeniz gerekmektedir.

 

Elektrik Mühendisliği Maaşları

Elektriksiz hiçbir cihazın çalışmadığı günümüzde bu mesleğin önemi tartışılmazdır. Giderek artan ihtiyaca yönelik mezun sayısı da artmaktadır. İstihdam konusunda özel sektörde ya da kamuda iş bulabilir. Devlet maaşları özel sektöre göre daha sabit ve fazladır. Yabancı dilin olması ya da yüksek lisans yapmak ek ücret olarak maaşa etki eder. Elektrik mühendislerinin kamudaki ücretleri 5000-8000 TL arasında değişmektedir. Farklılıkların sebebi kurumlar, ek ücretler ve şantiyeye çıkma durumu gibi özelliklerdir. Yeni mezun olan kişiler çoğunlukla özel sektörde işe başlarlar. Yeni mezun maaşları son derece düşüktür. İşi öğrenmesine öncelik verildiği için çok çalışıp az maaşa lırlar. Bu maaş genelde asgari ücret ve civarlarındadır. Tecrübe kazandıktan sonra maaşların daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Özel sektörde ne kadar maaş alır, genel olarak maaşlar 3000-10000 TL arasında değişmektedir. Kendini geliştiren ve mesleki donanıma sahip olan biri güzel maaşlar kazanabilir. Bu kişiye bağlı bir olaydır.

 

Kamu Mühendis ve Mimar Maaşları – 2021 

D/KHizmet YılıNet Maaş14 Günlük FarkToplam Ödeme
1.425 ve üstü7.389 TL244 TL7.633 TL
1.4247.387 TL244 TL7.631 TL
1.4237.385 TL244 TL7.629 TL
1.4227.382 TL244 TL7.626 TL
1.4217.380 TL244 TL7.624 TL
1.3207.371 TL243 TL7.614 TL
1.2197.361 TL243 TL7.604 TL
1.1187.352 TL243 TL7.595 TL
2.3177.401 TL240 TL7.641 TL
2.2167.393 TL239 TL7.632 TL
2.1157.384 TL239 TL7.623 TL
3.3147.126 TL231 TL7.357 TL
3.2137.119 TL230 TL7.349 TL
3.1127.047 TL206 TL7.253 TL
4.1116.969 TL204 TL7.173 TL
4.2106.962 TL204 TL7.166 TL
4.396.955 TL204 TL7.159 TL
5.386.648 TL194 TL6.842 TL
5.276.642 TL194 TL6.836 TL
5.166.636 TL194 TL6.830 TL
6.156.613 TL193 TL6.806 TL
6.246.589 TL192 TL6.781 TL
6.136.583 TL192 TL6.775 TL
7.136.553 TL191 TL6.744 TL
8.126.536 TL191 TL6.727 TL
8.216.532 TL191 TL6.723 TL
8.106.528 TL191 TL6.719 TL

Açıklamalar:

 • Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2020 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.
 • 2020 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.
 • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
 • Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. *Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.
 • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. *Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

NOT:

 • Tablodan görüldüğü üzere yeni başlayan bir memur mühendis veya mimarın (8/1 derecesi) maaşı 6.719 TL’dir. Ancak bu rakama arazi ve seyyar görev tazminatları dahil değildir. Arazi tazminatı kamu’da (çevre şehircilik, dsi, karayolları, tarım vs..) 3 aylık  yaklaşık 750-1000 TL, seyyar görev tazminatı günlük yaklaşık 15-20 tl dir.
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kurumlarda ise maaşlara eklenen tazminatlarla aylık olarak elde edilen gelir 6.500– 7.500 bin TL’civarıdır. Bunun yanında İller Bankası ve diğer kurumlarda Uzman Yardımcılığı görevlerinde aylık mühendis mimar maaşı da ikramiyelerle birlikte 7.000-8.500 TL civarıdır.
 • Yabancı dil tazminatı ise, düzeye göre 40 TL-180 TL aralığındadır.
 • Evlilik ve çocuk durumuna göre ek ödemeler :
  • 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 82,89 TL
  • 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 41,45 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 124,34 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 62,17 TL

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkileyen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Özel Sektör Maaşlarına Dair Açıklamalar :

Şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemeyeceği için, yukarıdaki gibi aralıklar ile ifade edilir. Minium ve maksimum değerleri bilmek, mesleğin çalışma şartları ve hayat konforu açısından size fikir verecektir. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır.

Özel Sektörde Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, planlama müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan üniversite (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler (program bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.

Diğer mühendislik ve mimarlık mesleklerinin maaşları : :

 

Elektrik Mühendisliği Atama Puanları

Elektrik mühendisleri kamuda da çalışabilir. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek yeterli bir puan aldıkları takdirde merkezi atama ya da açıktan alımla istihdam edilirler. Son yıllarda mezun sayısındaki yığılma ve istihdamın azalması sebebiyle atama puanları artmıştır. 90 ve üzeri bir puan alarak şansınızı artırabilirsiniz ayrıca bazı alımların YDS gibi dil puanı da istediği olmaktadır. Geçerliliği 5 yıl olan bu sınava girerek güzel bir puan almanız halinde rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

 

Elektrik Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Her sene bölümün kontenjanlarıyla birlikte taban puan ve sıralamalar da değişmektedir.

 

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik Mühendisliği (İngilizce)SAY50500,901415.131
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik MühendisliğiSAY95493,67519.823
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik MühendisliğiSAY130458,589947.187
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik MühendisliğiSAY90396,4812103.168
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY80360,6334144.401
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik MühendisliğiSAY80283,5179299.075
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Elektrik MühendisliğiSAY60283,3625299.548

 

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.Yorum Yap

Yorum Yap