1. Ana Sayfa
 2. Mühendislik Maaşları
 3. Harita Mühendisi Ne İş Yapar? Harita Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

Harita Mühendisi Ne İş Yapar? Harita Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

harita mühendisliği maaşları, iş imkanları, taban puanları ve başarı sıralamaları


Harita Mühendisliği Nedir?

İnsanoğlu yaşadığı yeri ve ayak bastığı yeryüzünü zaman içinde tanımak istemiştir. Bununla birlikte gelecek nesillere etkin bilgi sağlamak amacıyla yeryüzünün ölçülerek belli oranlar ve matematiksel hesaplamalarla bir kağıda ya da sisteme aktarılır. Bu işlemleri ve daha fazlasını sorun edinen kişilere Harita Mühendisi denir. her türlü harita asıl çalışma alanlarıdır

Harita mühendisi nasıl olunur, ülkemizde pek çok üniversitede bu mühendislik bölümü vardır. Lisans düzeyinde olup 4 yıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Harita ve kadastro mühendisliği,  Geomatik mühendisliği ya da Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği adıyla anılan mühendislik dalları da harita mühendisliği ile aynı işi yaparlar. İlgili bölümlerden mezun olan kişiler ‘Harita Mühendisi’ unvanına sahip olurlar.

 

Harita Mühendisliği Dersleri

4 yıllık eğitim sürecinde temel dersler ve mesleki dersler okutulmaktadır. Üniversiteler arası farklılıklar olsa da genelde alınan dersler benzerdir. Matematik, fizik, kimya gibi derslerin yanında Kartografya, Kadastro bilgisi, Yakın resim fotogrametrisi, Coğrafi bilgi sistemleri, Fiziksel Jeodezi, Bilgisayar destekli harita yapımı, Fiziksel Jeodezi, Konum ölçmeleri gibi mesleki dersleri de görürler.

Harita mühendisliği bölümü zor mudur sorusu akıllara gelen ilk sorulardandır. Şöyle ki çoğu zaman arazide çalışırsınız. Ekip çalışması içinde olursunuz, güçlü iletişim beceriniz olmalı ve problem çözme odaklı yaklaşmalısınız.

 

Harita Mühendisliği Ne İş Yapar?

Harita mühendisi kadastral çalışmalar yapar, imar çalışmalarında yer alır, çeşitli yerlerin haritalanma ve ölçülmesinde görev alır ve kentsel-kırsal çalışmalarda analizler ve ölçümler yaparlar. Çalışma alanları genelde açık alanlar olup laboratuvarlarda ve ofis ortamında da çalışırlar. Nasıl bir meslek, son derece aktif bir meslek grubudur. Çeşitli arazi araçlarıyla ölçüm yaparlar ve bunları bilgisayar ortamına aktarırlar. Birçok disiplinle ortak çalışmalar içinde bulunurlar. Pratik ve yeniliklere açık olmaları gerekmektedir. İş ilanları konusunda pek çok sektörden ilan verilebilir. Kendini geliştirmiş biri rahatlıkla özelde ya da kamuda iş bulabilir.

  

Harita Mühendisliği İş İmkanları

Harita mühendisliğinde iş olanakları çeşitlidir.  Köprü yapımında, baraj ve otoyol yapımında, imar çalışmalarında ve kadastral işlemlerde, demir yolu inşaatında yer alırlar. Özelde ve kamuda çalışan harita mühendisleri hangi kurumlarda iş bulabilir derseniz, kamuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, Karayolları Genel Müdürlüğünde, DSi’de, ilgili bakanlıklarda ve belediyelerde; özel sektörde ise bu meslekle ilgili ofislerde, LİHKAB ofislerinde ve laboratuvarlarda görev alabilir.

  

Harita Mühendisliği Maaşları

Harita mühendisliği her zaman gözde mühendislik dallarından biri olmuştur. Özel sektörde ve kamuda iş olanakları iyi düzeydedir. Devlet maaşları genelde 5000- 8000 TL arasında değişmektedir. Kamudaki ücretleri kişinin yabancı dil bilmesi ya da yüksek lisans yapması gibi durumlarda artmaktadır. Özel sektörde ise mesleğin ilk yıllarında düşük ücretler söz konusudur.  Yeni mezun maaşları ne yazık ki iyi bir durumda değildir. Asgari ücret ve civarlarında bir maaşlar işe başlarlar. Tecrübe arttıkça kazanılan maaş miktarı da artar.  Özel sektörde ne kadar maaş alır, deneyim sahibi harita mühendisleri 3000-10000 TL arasında maaş kazanabilirler.

 

Kamu Mühendis ve Maaşları – 2021 

D/KHizmet YılıNet Maaş14 Günlük FarkToplam Ödeme
1.425 ve üstü7.389 TL244 TL7.633 TL
1.4247.387 TL244 TL7.631 TL
1.4237.385 TL244 TL7.629 TL
1.4227.382 TL244 TL7.626 TL
1.4217.380 TL244 TL7.624 TL
1.3207.371 TL243 TL7.614 TL
1.2197.361 TL243 TL7.604 TL
1.1187.352 TL243 TL7.595 TL
2.3177.401 TL240 TL7.641 TL
2.2167.393 TL239 TL7.632 TL
2.1157.384 TL239 TL7.623 TL
3.3147.126 TL231 TL7.357 TL
3.2137.119 TL230 TL7.349 TL
3.1127.047 TL206 TL7.253 TL
4.1116.969 TL204 TL7.173 TL
4.2106.962 TL204 TL7.166 TL
4.396.955 TL204 TL7.159 TL
5.386.648 TL194 TL6.842 TL
5.276.642 TL194 TL6.836 TL
5.166.636 TL194 TL6.830 TL
6.156.613 TL193 TL6.806 TL
6.246.589 TL192 TL6.781 TL
6.136.583 TL192 TL6.775 TL
7.136.553 TL191 TL6.744 TL
8.126.536 TL191 TL6.727 TL
8.216.532 TL191 TL6.723 TL
8.106.528 TL191 TL6.719 TL

Açıklamalar:

 • Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2020 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.
 • 2020 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.
 • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
 • Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. *Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.
 • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. *Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

NOT:

 • Tablodan görüldüğü üzere yeni başlayan bir memur mühendis veya mimarın (8/1 derecesi) maaşı 6.719 TL’dir. Ancak bu rakama arazi ve seyyar görev tazminatları dahil değildir. Arazi tazminatı kamu’da (çevre şehircilik, dsi, karayolları, tarım vs..) 3 aylık  yaklaşık 750-1000 TL, seyyar görev tazminatı günlük yaklaşık 15-20 tl dir.
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kurumlarda ise maaşlara eklenen tazminatlarla aylık olarak elde edilen gelir 6.500– 7.500 bin TL’civarıdır. Bunun yanında İller Bankası ve diğer kurumlarda Uzman Yardımcılığı görevlerinde aylık mühendis da ikramiyelerle birlikte 7.000-8.500 TL civarıdır.
 • Yabancı dil tazminatı ise, düzeye göre 40 TL-180 TL aralığındadır.
 • Evlilik ve çocuk durumuna göre ek ödemeler :
  • 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 82,89 TL
  • 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 41,45 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 124,34 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 62,17 TL

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkileyen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Özel Sektör Maaşlarına Dair Açıklamalar :

Şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemeyeceği için, yukarıdaki gibi aralıklar ile ifade edilir. Minium ve maksimum değerleri bilmek, mesleğin çalışma şartları ve hayat konforu açısından size fikir verecektir. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır.

Özel Sektörde Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan üniversite (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler (program bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.

Diğer mühendislik ve mimarlık mesleklerinin maaşları :

 

 Harita Mühendisliği Atama Puanları

Harita mühendisleri kamuda istihdam edilmektedir. Devlette çalışmak isteyen harita mühendisleri KPSS’ye girmelidir. Bu sınavdan yeterli puanı alanlar çeşitlik kamu kurum ve kuruluşlarda harita mühendisi olarak çalışırlar. Atama puanları son yıllarda artsa da diğer mühendisliklere kıyasla iyi durumdadır diyebiliriz. Atanmak için 88 ve üzeri bir puan almak gereklidir.

 

 Harita Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Her sene bölümün kontenjanlarıyla birlikte taban puan ve sıralamalar da değişmektedir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY100355.28334151526
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY30322.37718205327
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY20303.93228244904
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY20293.22715271918
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY65291.62955276181
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY60290.60584278970
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY25290.15357280208
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY20289.67269281502
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği (İngilizce)SAY70289.48057282047
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY60288.30937285337
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY25286.76948289667
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY20286.52312290369
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY20284.27569296866
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY70283.88263298012
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY30283.62162298747
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY50283.33535299640
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY80283.22599299930
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita MühendisliğiSAY60283.21079299984
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY1
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY1
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Harita Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY13
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Harita Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY2

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

Tüm içeriklerden, ücretsiz bir şekilde anında mail haberdarı olmak için, TIKLA ve Abone Ol


İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap