1. Ana Sayfa
 2. Mühendislik Maaşları
 3. Çevre Mühendisi Ne İş Yapar? Çevre Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar? Çevre Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

çevre mühendisliği maaşları, iş imkanları, taban puanları ve başarı sıralamaları


Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği çevrenin ve doğanın korunmasını amaçlayan ve bunun için yeni teknik çözümler sunan doğal kaynakları bitirmeye değil sürdürülebilir şekilde devam etmesini amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Yapılan her türlü faaliyetin insan sağlığına ve doğaya zarar vermemesini planlar ve denetler. Son dönemlerde dünyanın giderek kirlenmesi bu gibi mesleklerin önemini günümüzde artırmaktadır.

Çevre mühendisi nasıl olunur, lisans düzeyinde eğitim veren mühendislik fakültelerinde çevre mühendisliği bölümü vardır. 4 yıllık bu bölümü başarıyla bitirenler ‘Çevre Mühendisi’ unvanı alırlar.

 

Çevre Mühendisliği Dersleri

Çevre mühendisliği çevre konularıyla ilgili konularda gerekli eğitimi alırlar. Herhangi bir çevre olayında fonksiyonel çözümler sunarlar. Mesleki bilginin yoğun verildiği bu bölümde alınan dersler şöyledir; çevre kimyası, malzeme bilimi, çevre mikrobiyolojisi, ekoloji, hidroloji, akışkanlar mekaniği, termodinamik, çevre modelleme gibi derslerdi. Temel dersler olarak matematik, fizik, Türk dili gibi dersler de verilmektedir. Çevre mühendisliği bölümü zor mudur, teknik bilginin yoğun olduğu bu bölümün bir mühendislik dalı olduğu unutulmamalıdır. Hesaplama işleri de yoğun bir şekilde gerçekleşir.  Yaratıcı olma, iş birliği içinde bulunma, yazılı ve sözlü iletişiminin güçlü olması, analitik bakış açısına sahip olan bir kişi bu mesleği yapabilir.

 

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Çevre mühendisi iklim, orman, hava kirliliği gibi gelişen dünyanın sorunlarını çözmek için uğraşır. Sağlık ve yaşanabilir çevre oluşturmak ana hedeflerindendir. Su, hava ve toprak kalitesini kontrol eder, fabrika atıkları için çözüm önerileri sunar, kanalizasyon su ve yağmur gibi sistemlerin uygun biçimde tasarlanmasını sağlar, sosyal ve çevresel olayların insan sağlığı üzerinde denetimlerini yapar, teknolojik gelişmelerin çevre üzerindeki baskısını ölçer.

Çevre mühendisliği nasıl bir meslek derseniz, çevre konularının çok yönlü olması sebebiyle birçok meslek grubuyla çalışır ve çözümler sunar. Analitik yaklaşabilen ve çözüm odaklı ilerleyen bir meslektir. Çalışma alanları çok çeşitlidir. Doğa ve çevrenin konusu olan her yerde çalışabilir. Kapalı mekanlar ve açık alanlarda işini icra eder. İş ilanları da bu sebeple pek çok sektörden olabilir.

  

Çevre Mühendisliği İş İmkânları

İş olanakları bir hayli fazladır. Güncel konulara çözüm arayan bir meslek grubu olduğu için çok çeşitli sektörlerde çalışabilir. Hangi kurumlarda iş bulabilir, fabrikalarda, inşaat firmalarında, su arıtma birimlerinde, ilgili bakanlıklarda, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, belediyelerde çalışabilir.

Çevre mühendisi olan biri lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitimine başlayabilir. Üniversitelerde ders verebilirsiniz. Bunun için gerekli sınavlara girmelidir.

  

Çevre Mühendisliği Maaşları

Çevre mühendisliği kamuda ya da özel sektörde istihdam edilir. Devlet maaşlarının özel sektöre göre daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz Kamudaki ücretleri kuruma ve kişinin niteliklerine göre değişse de genel olarak mühendis grubunu aldığı ücretle eşdeğer olup 5000-8000 TL arasında maaş alırlar. Özel sektörde ne kadar maaş alır derseniz 3000-6000 TL arasında değişir. Özel sektörde deneyim ve firmadaki pozisyon gibi birçok etmen maaşı etkiler. Yeni mezun maaşları ise asgari ücret civarındadır.

 

Kamu Mühendis ve Mimar Maaşları – 2021 

D/KHizmet YılıNet Maaş14 Günlük FarkToplam Ödeme
1.425 ve üstü7.389 TL244 TL7.633 TL
1.4247.387 TL244 TL7.631 TL
1.4237.385 TL244 TL7.629 TL
1.4227.382 TL244 TL7.626 TL
1.4217.380 TL244 TL7.624 TL
1.3207.371 TL243 TL7.614 TL
1.2197.361 TL243 TL7.604 TL
1.1187.352 TL243 TL7.595 TL
2.3177.401 TL240 TL7.641 TL
2.2167.393 TL239 TL7.632 TL
2.1157.384 TL239 TL7.623 TL
3.3147.126 TL231 TL7.357 TL
3.2137.119 TL230 TL7.349 TL
3.1127.047 TL206 TL7.253 TL
4.1116.969 TL204 TL7.173 TL
4.2106.962 TL204 TL7.166 TL
4.396.955 TL204 TL7.159 TL
5.386.648 TL194 TL6.842 TL
5.276.642 TL194 TL6.836 TL
5.166.636 TL194 TL6.830 TL
6.156.613 TL193 TL6.806 TL
6.246.589 TL192 TL6.781 TL
6.136.583 TL192 TL6.775 TL
7.136.553 TL191 TL6.744 TL
8.126.536 TL191 TL6.727 TL
8.216.532 TL191 TL6.723 TL
8.106.528 TL191 TL6.719 TL

Açıklamalar:

 • Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2020 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.
 • 2020 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.
 • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
 • Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. *Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.
 • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. *Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

NOT:

 • Tablodan görüldüğü üzere yeni başlayan bir memur mühendis veya mimarın (8/1 derecesi) maaşı 6.719 TL’dir. Ancak bu rakama arazi ve seyyar görev tazminatları dahil değildir. Arazi tazminatı kamu’da (çevre şehircilik, dsi, karayolları, tarım vs..) 3 aylık  yaklaşık 750-1000 TL, seyyar görev tazminatı günlük yaklaşık 15-20 tl dir.
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kurumlarda ise maaşlara eklenen tazminatlarla aylık olarak elde edilen gelir 6.500– 7.500 bin TL’civarıdır. Bunun yanında İller Bankası ve diğer kurumlarda Uzman Yardımcılığı görevlerinde aylık mühendis mimar maaşı da ikramiyelerle birlikte 7.000-8.500 TL civarıdır.
 • Yabancı dil tazminatı ise, düzeye göre 40 TL-180 TL aralığındadır.
 • Evlilik ve çocuk durumuna göre ek ödemeler :
  • 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 82,89 TL
  • 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 41,45 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 124,34 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 62,17 TL

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkileyen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Özel Sektör Maaşlarına Dair Açıklamalar :

Şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemeyeceği için, yukarıdaki gibi aralıklar ile ifade edilir. Minium ve maksimum değerleri bilmek, mesleğin çalışma şartları ve hayat konforu açısından size fikir verecektir. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır.

Özel Sektörde Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, planlama müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan üniversite (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler (program bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.

Diğer mühendislik ve mimarlık mesleklerinin maaşları : 

 

Çevre Mühendisliği Atama Puanları

Çevre mühendisleri kamuda da istihdam edilirler. Birçok bakanlıkta veya bakanlığa bağlı kurumlarda çalışma imkânları vardır. Bunun için KPSS’ye girmeli ve geçerli bir puan almalıdırlar. Merkezi atama ya da açıktan alımlar ile ilgili pozisyonlara yerleştirilirler. Ancak son zamanlarda istihdamın azalması ve artan mezun sayısı sebebiyle atamam puanlarının bir hayli yüksek olduğunu belirtmeliyiz.

 

Çevre Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Her sene bölümün kontenjanlarıyla birlikte taban puan ve sıralamalar da değişmektedir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY65447.1598857023
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY60431.3816570779
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY70418.1478282558
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY70368.15455134724
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY70361.8158142818
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY60357.28542148771
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY30348.90881160471
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY70323.39073203407
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY60317.27793215555
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY50311.3795227987
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY20310.59692229679
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY15298.78525257473
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY80288.46531284919
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY20287.81431286731
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY40286.34156290901
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY25286.17045291403
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY20286.07659291674
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY20285.68819292794
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY20285.44296293497
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY30285.13142294358
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY70284.08208297426
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY15283.72275298447
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY60283.36662299536
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY20283.31496299696
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY20283.25365299863
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY20
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre MühendisliğiSAY15
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY1
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.Yorum Yap

Yorum Yap