1. Ana Sayfa
 2. Mühendislik Maaşları
 3. Metalurji ve Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar? Metalurji Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar? Metalurji Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

metalurji ve malzeme mühendisliği maaşları, iş imkanları, taban puanları ve başarı sıralamaları


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği günümüzde birçok disiplinin birleştirilmiş hali olarak karşımıza çıkar. Bilim, teknik, çevre, inşaat, kimya ve makine alanlarının konularının birleşimi bu mühendisliğin konusudur. Verimlilik, enerji ve malzeme üzerine çalışmalar yapar bunları iyileştirmek için yeni teknolojiler arar.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nasıl olunur, ülkemizde lisans düzeyinde bu disiplinin eğitimi verilmektedir. 4 yıllık bu eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler ‘Metalurji ve Malzeme Mühendisi’ unvanını kazanırlar.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersleri

Birçok disiplinle içiçe geçmiş bu mühendislik dalının ana konuları verimlilik ve malzemedir. Özellikler malzeme konusunda iyi bir teknik alırlar. Mühendislik dalı olması sebebiyle malzemenin ham halinden üretilmesi kullanılması ve tasarlanması aşamasında rol oynarlar. Bölüm dersleri genel olarak metalurji termodinamiği, malzeme laboratuvarı, istatistik, temel döküm teknikleri, taşınım olayları, fiziksel metalurji gibi derslerdir. Ayrıca temel dersler olan fizik, matematik ve Türk dili gibi dersler de verilmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü zor mudur, bölüm bir mühendislik dalı olduğu için araştırma ve teknik bilgi ağırlıklı bir disiplindir. Malzemeler hakında detaylı bilgiye sahip olunur ve bunları en iyi ne şekilde değerlendirilebilir olduğu hakkında araştırmalar ve yenilikleri bulmayı amaçlar. Yeniliklere açık, iş birliği içinde çalışabilen, üretim ve çözüm odaklı kişiler için uygun bi meslektir.

 

 Metalurji ve Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar?

Malzeme hakkında her türlü bilgi ve donanıma sahip bu meslek grubu hammaddeden işlendiği aşamalara hakim olmalıdır. AR-GE çalışmaları yürütmeli bunlara uygun teknolojiyi üretmelidir. Ayrıca metallerin performansını inceler bunların alaşımlarını oluşturur, metalleri güçlendirmenin yollarını arar. Çalışma alanları madenler, laboratuvarlar ve açık alanlardır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nasıl bir meslek, teknolojik gelişmelere son derece açık, bilgi ve becerinin en üst düzeyde olduğu, etkili iletişim ve organizasyon çalışmalarının fazla olduğu bir meslektir.  İş ilanları birçok sektörden olabilir. Bu meslek pek çok sektörde hizmet verebilir.

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İş İmkanları

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği iş olanakları hem kamuda hem de özel sektörde bir hayli fazladır.  Demir-çelik sanayinde, döküm sanayi, savunma sanayi, otomotiv sektörü, manyetik malzeme üretimi, plastik teknolojisi, uçak ve gemi imalat sanayi gibi önemli alanlarda çalışabilir. Hangi kurumlarda iş bulabilir derseniz metal alanıyla ilgili fabrikalarda, otomotiv sektöründe, kimya laboratuvarlarında, kamuda ise çeşitli bakanlıklarda, ilgili kurumlarda çalışırlar.

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Maaşları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son yıllarda önemi artmış olup nitelikli eleman ihtiyacının olduğu bir meslek dalıdır. Özel sektörde ve kamuda çalışma şansı yakalarlar. Devlet maaşları özel sektöre göre daha stabil bir durumdadır. Kamudaki ücretleri mühendislik grubuna tabi oldukları için mühendis kadar maaş alırlar 5000-8000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Özel sektörde ne kadar maaş alır derseniz bu kişinin donanımıma ve tecrübesine bağlı olarak değişmektedir. Asgari ücretle çalışan da vardır, 20000 TL gibi uçuk rakamlar da söz konusudur. maaşları ne yazık ki bu meslekte de çok iç açıcı bir durumda değildir. Tecrübeye bağlı olarak zamanla artacaktır.

 

Kamu Mühendis ve Mimar Maaşları – 2021 

D/KHizmet YılıNet Maaş14 Günlük FarkToplam Ödeme
1.425 ve üstü7.389 TL244 TL7.633 TL
1.4247.387 TL244 TL7.631 TL
1.4237.385 TL244 TL7.629 TL
1.4227.382 TL244 TL7.626 TL
1.4217.380 TL244 TL7.624 TL
1.3207.371 TL243 TL7.614 TL
1.2197.361 TL243 TL7.604 TL
1.1187.352 TL243 TL7.595 TL
2.3177.401 TL240 TL7.641 TL
2.2167.393 TL239 TL7.632 TL
2.1157.384 TL239 TL7.623 TL
3.3147.126 TL231 TL7.357 TL
3.2137.119 TL230 TL7.349 TL
3.1127.047 TL206 TL7.253 TL
4.1116.969 TL204 TL7.173 TL
4.2106.962 TL204 TL7.166 TL
4.396.955 TL204 TL7.159 TL
5.386.648 TL194 TL6.842 TL
5.276.642 TL194 TL6.836 TL
5.166.636 TL194 TL6.830 TL
6.156.613 TL193 TL6.806 TL
6.246.589 TL192 TL6.781 TL
6.136.583 TL192 TL6.775 TL
7.136.553 TL191 TL6.744 TL
8.126.536 TL191 TL6.727 TL
8.216.532 TL191 TL6.723 TL
8.106.528 TL191 TL6.719 TL

Açıklamalar:

 • Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2020 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.
 • 2020 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.
 • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
 • Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. *Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.
 • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. *Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

NOT:

 • Tablodan görüldüğü üzere yeni başlayan bir memur mühendis veya mimarın (8/1 derecesi) maaşı 6.719 TL’dir. Ancak bu rakama arazi ve seyyar görev tazminatları dahil değildir. Arazi tazminatı kamu’da (çevre şehircilik, dsi, karayolları, tarım vs..) 3 aylık  yaklaşık 750-1000 TL, seyyar görev tazminatı günlük yaklaşık 15-20 tl dir.
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kurumlarda ise maaşlara eklenen tazminatlarla aylık olarak elde edilen gelir 6.500– 7.500 bin TL’civarıdır. Bunun yanında İller Bankası ve diğer kurumlarda Uzman Yardımcılığı görevlerinde aylık mühendis mimar maaşı da ikramiyelerle birlikte 7.000-8.500 TL civarıdır.
 • Yabancı dil tazminatı ise, düzeye göre 40 TL-180 TL aralığındadır.
 • Evlilik ve çocuk durumuna göre ek ödemeler :
  • 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 82,89 TL
  • 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 41,45 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 124,34 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 62,17 TL

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkileyen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Özel Sektör Maaşlarına Dair Açıklamalar :

Şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemeyeceği için, yukarıdaki gibi aralıklar ile ifade edilir. Minium ve maksimum değerleri bilmek, mesleğin çalışma şartları ve hayat konforu açısından size fikir verecektir. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır.

Özel Sektörde Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan üniversite (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler (program bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.

Diğer mühendislik ve mimarlık mesleklerinin maaşları :

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Atama Puanları

Kamuda çeşitli kurumlarda istihdam edilen bu mühendislik dalında atanmak için KPSS’ye girilmelidir. Alımların son derece az olduğunu ve atan mezun sayısı sebebiyle puanların yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 92 ve üzeri puanlar alarak atanma şansınızı artırabilirsiniz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Her sene bölümün kontenjanlarıyla birlikte taban puan ve sıralamalar da değişmektedir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY80495.0100918948
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY60477.3517531828
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY60471.2428236711
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY50454.0397651071
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY100431.1716870975
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY65416.3472184185
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY53396.12558103535
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5393.84562105820
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY70380.65638119919
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY70357.03941149118
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY69346.79447163639
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY3346.71371163766
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY60339.51019175001
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY25335.15509182223
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY60331.82838188000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY80324.61309201097
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY60315.97531218180
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY90306.00321240019
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY45302.26933248922
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY19291.00731277882
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY20289.9089280856
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY50289.62816281617
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY20287.47614287653
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY20287.35522288011
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY20286.85746289401
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY30286.66042289962
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY20285.55922293184
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY20285.40814293590
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY13285.00091294742
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY20284.77986295407
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY29284.6305295814
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY60283.90988297917
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)SAY17283.76301298339
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)SAY20283.72601298439
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY20283.63362298713
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY20283.48673299165
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60283.44409299296
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY60283.30464299720

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

Tüm içeriklerden, ücretsiz bir şekilde anında mail haberdarı olmak için, TIKLA ve Abone Ol


İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap