1. Ana Sayfa
 2. Mühendislik Maaşları
 3. Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar? Endüstri Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar? Endüstri Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

endüstri mühendisliği maaşları, iş imkanları, taban puanları ve başarı sıralamaları


Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği en eski 5 mühendislik dalından biridir. Malzeme ve üretim aşamasını denetleyen bunu geliştirmeyi amaçlayarak verimlilik sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Daha iyi malzeme, daha iyi hizmet, daha iyi üretim konularını sorun edinir ve bunlar için AR-GE çalışmalarını sürdürür.

Endüstri mühendisi nasıl olunur, ülkemizde lise eğitimini tamamlamış her birey üniversite sınavlarına girerek bu mesleği tercih edebilir. Lisans düzeyinde eğitimi 4 yıllıktır. Mesleki ve teknik bilgilerin kazandırıldığı bu eğitimi tamamlayan kişiler ‘Endüstri Mühendisi’ unvanı alır, mesleğini icra edebilir. Yurt dışında eğitim süreleri ve bölüm kapsamı değişebilir.

 

Endüstri Mühendisliği Dersleri

Endüstri mühendisliği eğitiminde teknik bilgilerin yanı sıra sistemlerin tasarımlarını da yaparlar. Bu sistemlerin üretkenliğini ve niteliğini geliştirmek için teknik konularda kazanımlar 4 yıllık eğitimde verilir. Bu eğitimde aldığı dersler şöyledir; fizik, kimya, endüstri sosyolojisi,  teknik resim, malzeme, mukavemet, ekonomi, bilgi işlem, yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, üretim yöntemleri, nümerik (sayısal) analiz, tesis planlaması, üretim planlaması, kalite kontrolü, şebeke analizi, lineer cebir, mühendislik ekonomisi, ve yönetim muhasebesi, ergonomi, sistem analizi, iş hukuku gibi derslerdir. Bu dersler üniversitelere göre değişiklik gösterir.

Endüstri mühendisliği bölümü zor mudur, mühendislik dalı olduğunu unutmamak gerekir. Sorumluluk duygusu gelişmiş, iş birliği içinde çalışabilir, analitik düşünebilir ve çözüm odaklı kişilerin bu mesleği başarıyla icra edeceğini söyleyebiliriz.

 

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisleri üretim ve hizmet faaliyetlerinin daha iyi kalitede, verimlilikte ve maliyette olması için tasarımlar ve çözümler sunar, mevcut olan sistemleri geliştirerek iyileştirmeyi amaçlar, işletmeler için ekonomik önlemleri yaratır. Verimlilik anlayışı geliştirirken işçiler ve müşteriler için esnek faydacı ve yaşam kalitesini artırıcı unsurları meydana getirir, yönetim ve üretim arasında bağlantıyı sağlar, rekabet gücünü artırarak ekonomik iyileştirmeler de sağlarlar. Ayrıca Üretilecek ürene göre planlama yapar, hammadde ve ürün kontrolünü sağlar, yöneticiler için tablolar hazırlar, çalışanların verimli olması için iş bölümü de yapar. Çalışma alanları çok çeşitlidir. Üretimin olduğu her alanda çalışabilir. Lisans eğitiminde birçok farklı dersi alması bu konuda şansını artırır.

Endüstri mühendisi organizasyon, planlama (yatırım, üretim, kapasite), çizelgeleme (bakım onarım, personel, taşıt), kaynak paylaştırılması, malzeme akışı, bilgi akışı, kalite kontrol ve ergonomi sistemleriyle de ilgilenmekte bunlar için yeni teknolojiler üretmektedir. Üretim Planlama Mühendisi, Tedarik Zinciri Planlama Uzmanı, Satış/Pazarlama Müdürü, Finansal Planlama Uzmanı, Lojistik Müdürü, Kalite Mühendisi, Güvenlik Mühendisi, ERP Danışmanı, İnsan Kaynakları Müdürü, Risk Yönetimi Uzmanı, Depo Müdürü, İş Geliştirme Uzmanı, Müfettiş, Portföy Yöneticisi olarak da görev alabilir. Endüstri mühendisliği nasıl bir meslek derseniz yoğun bir çalışma ortamı vardır. Yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışabilir, ekip çalışması içinde bulunur. Çok yönlü, yenilikleri takip eden, iletişim odaklı bir meslektir diyebiliriz. İş ilanları pek çok sektörden olabilir. Bu bölümü bitirmiş ve kendini geliştirmiş kişilerin iş bulması her meslekte olduğu gibi burada da daha kolaydır. Yancı dilin olması, gerekli programlarda uzman olmak aranan elaman olmanızı sağlar.

Akademik olarak ilerlemekte bu meslekte mümkündür. Lisans sonrası yurt içinde veya yurt dışında master programlarını başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde öğretim görevlisi olarak dersler verebilir. Bunun için ülkemizde ALES ve YDS gibi sınavlara girerek yeterli puanları alarak bu yolda adım atmış olursunuz.

 

Endüstri Mühendisliği İş İmkânları

Endüstri mühendisliği iş olanakları oldukça fazladır. Verimlilik ve üretim üzerine çalışan bu mühendislik dalında pek çok sektörde çalışma şansı vardır. Üretim sektöründe, pazarlama ve satış sektöründe, araştırma ve geliştirme sektöründe, bilişim sektöründe, proje yöneticiliği ve danışmanlığı sektöründe, finans sektöründe ve hizmet sektöründe çalışabilir.

Endüstri mühendisi hangi kurumlarda iş bulabilir, bahsettiğimiz sektörlerin fabrikalarında ve şirketlerinde kamuda ise ilgili bakanlıklarda, Devlet Demiryollarında, Eti Maden İşletmelerinde, belediyelerde ve üniversitelerde istihdam edilebilir.

 

Endüstri Mühendisliği Maaşları

Endüstri mühendisleri kamuda ve özel sektörde çalışabilir demiştir. Devlet maaşları özel sektöre göre daha iyi olmakla beraber kamudaki alımların yeterli düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Artan mezun sayısının ve istihdama azlığının bunda etkisi vardır. Endüstri mühendisleri kamudaki ücretleri 5000-8000 TL arasında değişmektedir. Kamudaki ücretlerden sonra akıllar şu soru gelebilir, endüstri mühendisleri özel sektörde ne kadar maaş alır, bu konu farklılık göstermekle birlikte iyi ücretlerin ve başlangıç ücretlerinin de olduğunu söylemeliyiz. Buradaki durum kişinin kendine geliştirmesine ve çalıştığı kurumla alakalıdır. Maaşlar 3000-10000 TL arasında değişmektedir. Yurt dışında da geçerliliği olan bu mesleğin daha iyi kazançlar elde ettiğini belirtelim. En şanssız grup ise ne yazık ki yeni mezunlardır. Yeni mezun maaşları asgari ücret civarlarındadır. Kazanılan deneyimler, öğrenilen programlar ve yabancı dil gibi unsurlar maaş konusunda olumlu artılar sağlayacaktır.

Kamu Mühendis ve Mimar Maaşları – 2021 

D/KHizmet YılıNet Maaş14 Günlük FarkToplam Ödeme
1.425 ve üstü7.389 TL244 TL7.633 TL
1.4247.387 TL244 TL7.631 TL
1.4237.385 TL244 TL7.629 TL
1.4227.382 TL244 TL7.626 TL
1.4217.380 TL244 TL7.624 TL
1.3207.371 TL243 TL7.614 TL
1.2197.361 TL243 TL7.604 TL
1.1187.352 TL243 TL7.595 TL
2.3177.401 TL240 TL7.641 TL
2.2167.393 TL239 TL7.632 TL
2.1157.384 TL239 TL7.623 TL
3.3147.126 TL231 TL7.357 TL
3.2137.119 TL230 TL7.349 TL
3.1127.047 TL206 TL7.253 TL
4.1116.969 TL204 TL7.173 TL
4.2106.962 TL204 TL7.166 TL
4.396.955 TL204 TL7.159 TL
5.386.648 TL194 TL6.842 TL
5.276.642 TL194 TL6.836 TL
5.166.636 TL194 TL6.830 TL
6.156.613 TL193 TL6.806 TL
6.246.589 TL192 TL6.781 TL
6.136.583 TL192 TL6.775 TL
7.136.553 TL191 TL6.744 TL
8.126.536 TL191 TL6.727 TL
8.216.532 TL191 TL6.723 TL
8.106.528 TL191 TL6.719 TL

Açıklamalar:

 • Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2020 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.
 • 2020 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.
 • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
 • Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. *Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.
 • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. *Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

NOT:

 • Tablodan görüldüğü üzere yeni başlayan bir memur mühendis veya mimarın (8/1 derecesi) maaşı 6.719 TL’dir. Ancak bu rakama arazi ve seyyar görev tazminatları dahil değildir. Arazi tazminatı kamu’da (çevre şehircilik, dsi, karayolları, tarım vs..) 3 aylık  yaklaşık 750-1000 TL, seyyar görev tazminatı günlük yaklaşık 15-20 tl dir.
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kurumlarda ise maaşlara eklenen tazminatlarla aylık olarak elde edilen gelir 6.500– 7.500 bin TL’civarıdır. Bunun yanında İller Bankası ve diğer kurumlarda Uzman Yardımcılığı görevlerinde aylık mühendis mimar maaşı da ikramiyelerle birlikte 7.000-8.500 TL civarıdır.
 • Yabancı dil tazminatı ise, düzeye göre 40 TL-180 TL aralığındadır.
 • Evlilik ve çocuk durumuna göre ek ödemeler :
  • 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 82,89 TL
  • 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 41,45 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 124,34 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 62,17 TL

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkileyen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Özel Sektör Maaşlarına Dair Açıklamalar :

Şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemeyeceği için, yukarıdaki gibi aralıklar ile ifade edilir. Minium ve maksimum değerleri bilmek, mesleğin çalışma şartları ve hayat konforu açısından size fikir verecektir. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır.

Özel Sektörde Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, planlama müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan üniversite (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler ( bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.

Diğer mühendislik ve mimarlık mesleklerinin maaşları : 

 

Endüstri Mühendisliği Atama Puanları

Endüstri mühendisleri hem özelde hem de kamuda istihdam edilir. Kamuda çeşitli kurumlarda çalışmak için öncelikle devlet memurluğu sınavı olan KPSS’ye girmek gerekir. KPSS 2 yılda bir mühendislik gibi kadrolar için gerçekleşir. Alımların yeterli düzeyde olmadığını ve artan mezun yükünün puanları artırdığını söyleyebiliriz. Atanmak için 90 ve üzeri bir puan almak iyi olacaktır.

 

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Her sene bölümün kontenjanlarıyla birlikte taban puan ve sıralamalar da değişmektedir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15538.908641126
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY70537.916881263
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY45528.798013134
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY12521.94685070
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY95520.691885488
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY60519.899425756
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY18513.280528473
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY80511.70529160
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY12510.0154210039
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Fransızca)SAY30509.8119110127
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY35507.0008611605
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY50495.8958918367
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15495.7061218483
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY80485.387225687
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Almanca)SAY50484.7290826184
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10484.0107226748
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY70479.3844830300
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY60476.2406632757
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY15474.2078434340
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY12474.0735334433
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10469.1418238423
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY40469.1355738427
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY80467.664339618
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY14466.679740375
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY9465.9448940974
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY40464.7699241976
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (Almanca)SAY10462.9779743483
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY33462.2658644075
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY11460.0097445926
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY70456.7344848713
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5454.294350847
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY10451.2626653457
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10450.7731753893
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY73450.2809654313
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY90450.1851154376
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY4449.437155044
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY90448.9518155463
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY13446.4926657611
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10443.6209160151
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY8442.6163761009
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY10442.5529961061
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY11441.8638161686
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY80441.1198962334
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY15440.7053362702
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY8439.4282263829
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY10437.9210265120
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY80437.7612465269
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY70436.7769266084
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY80428.9141272991
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY9427.8167673967
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY5427.2036774488
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY12425.2534276165
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY100425.2483376172
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY81425.2277476184
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6421.8148479154
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY50421.7578179212
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY7420.4735780404
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY12420.0054480867
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY9418.9571781827
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6416.8206783757
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY12416.5181984030
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY6414.1121386269
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY60413.3210786991
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli)SAY35411.8890288257
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY90411.1888988953
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY6407.0481592906
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY9403.9346495860
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY21403.9255795870
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY55403.8081296018
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY13401.9996797758
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY4399.21703100457
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5393.13455106522
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY56392.35809107346
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY90389.23034110604
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY56388.6614111208
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY63385.4291114704
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60383.94892116356
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY65377.65851123351
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY50374.48504127128
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60374.25594127416
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY53370.96531131280
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60367.58669135397
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY70364.5263139257
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60363.58978140485
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY70363.01501141216
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY39362.63548141761
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY20361.20999143673
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60356.47556149901
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY22350.58715158038
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY70350.14929158662
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60348.40983161200
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY72345.17368166127
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY60343.73419168311
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY65338.48214176676
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60337.40463178469
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli)SAY2336.03788180730
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY80332.13377187439
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY6331.04166189331
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY10329.95768191213
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY1328.49734193859
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY85325.5152199401
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY59325.26017199856
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY60323.10104203948
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60322.52825205043
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60321.38358207360
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY55319.51155211032
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY29317.39791215310
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60316.54185216996
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60313.58141223247
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25311.79624227067
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY5311.69738227288
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY80309.7097231556
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY60307.37243236841
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY76307.0287237614
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY47306.51281238815
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY46306.28988239327
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60304.16085244360
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY30303.87335245066
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60303.81732245194
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Ücretli)SAY60303.63456245628
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY55302.77726247691
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY9302.72708247796
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60302.61382248056
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY12301.5242250670
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY62296.51037263268
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY30296.34127263679
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY43295.90286264853
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY85294.73393267927
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY8291.70788275971
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY70291.17949277402
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY2290.58028279056
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY59290.2508279947
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34290.24864279957
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY52288.9989283413
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Burslu)SAY12287.77572286829
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY26286.62194290077
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY10286.5705290218
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY17286.39952290725
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60285.43888293513
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY20285.33421293785
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY40285.32031293825
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34285.22658294073
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60285.1037294436
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (UE-Ücretli)SAY80284.87025295129
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY51284.74046295522
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY28284.63748295802
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY17284.62851295818
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY20284.5236296128
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY30283.84927298085
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY19283.69134298533
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25283.61175298774
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY8283.56473298926
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY68283.56327298931
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60283.55795298953
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli)SAY60283.48741299161
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY50283.48094299180
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY21283.47019299216
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY34283.44946299274
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY68283.34937299590
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY68283.27486299796
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Endüstri MühendisliğiSAY60283.21278299981
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (Ücretli)SAY1
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)SAY4
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)SAY12
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY20
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)SAY3

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

Tüm içeriklerden, ücretsiz bir şekilde anında mail haberdarı olmak için, TIKLA ve Abone Ol


İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap