1. Ana Sayfa
 2. Mühendislik Maaşları
 3. Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar? Ziraat Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar? Ziraat Mühendisliği Maaşları, İş İmkanları, Sıralamaları ve Taban Puanları

ziraat mühendisliği maaşları, iş imkanları, taban puanları ve başarı sıralamaları


Ziraat Mühendisliği Nedir?

Yerleşik hayata geçen insanlar bunu tarım faaliyetlerinin sürekli hale gelmesi için yapmıştır. Bir ülkenin temel kaynaklarından biri de tarımdır. Her ülke kendi tarımını yapmalı ve bu konuda dışa bağımlı olunmamalıdır. Ziraat mühendisliği, mühendislik teknolojisiyle tarımsal, hayvansal ve biyolojik faaliyetlerin maksimum derecede iyi olmasını amaçlar. Tarımsal iyileştirmeler, su ve toprak korunması bu mühendislik dalının uğraşlarındandır.

Ziraat mühendisi nasıl olunur, ülkemizde tüm mühendislik dalları gibi ziraat mühendisliği de lisans düzeyindedir. 4 yıllık bir söz konusudur. Bu eğitimi başarıyla bitirenler ‘Ziraat Mühendisi’ unvanı alırlar ve bu unvanla çalışmaya başlarlar. Ayrıca önlisans düzeyinde olan bitki koruma bölümünü bitirenler DGS ile bu bölüme geçiş yaparak bu unvanı alırlar.

 

Ziraat Mühendisliği Dersleri

Tarım ve buna bağlı faaliyetleri geliştirme ve teknoloji yaratma esaslı hizmet veren bu mühendislik dalında fizik, kimya, matematik gibi temel derslerin yanında bölümle alakalı olarak botanik, zooloji, meteoroloji, teknik resim, ekoloji,  toprak bilgisi, tarım tarihi ve deontoloji, bitki fizyolojisi, genetik, genel mikrobiyoloji, akışkanlar mekaniği, kültürteknik ve toprak bilgisi gibi dersler okutulmaktadır.

Ziraat mühendisliği bölümü zor mudur sorusu akıllara gelmektedir. Bu konu kişinin alakasına ve kişilik özelliklerine bağlıdır. İlk önce tarım ve bunu gibi faaliyetlere meraklı olunmalı, çözüm odaklı yaklaşmayı bilmeli ve yeniliklere açık olmalısınız. Bu gibi kişilik özelliklerine sahip kişiler bu meslekte başarılı olabilir.

 

Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar?

Ziraat mühendisi bulunduğu ve çalıştığı alanın toprak analizini yapar uygunluğunu tespit eder, toprağın verimini artırıcı önlemler alır ve teknoloji üretir, fidelerin ilaçlanması ve çiftçinin bilinçlendirmesi için çalışmalar yürütür,  hayvan barınağı ve hayvanların ıslahı konusunda fikirler üretir, toprağı ve suyu koruma faaliyetlerini gerçekleştirir. Çalışma alanları  geniştir. Mantarcılık, fidecilik, tarım ekonomisi, hayvancılık, arıcılık, tarım araçları makineleri gibi alanlarda çalışırlar. Akıllara gelen bir diğer soru ise nasıl bir meslek olduğuna dairdir şöyle ki; bitkiler ve hayvanlar üzerine çalışmalar yaparlar ilgisi olan kişiler için oldukça zevklidir. İş ilanları birçok sektörden olabilir. Güncel ilanları takip etmeli ve kendinizi geliştirmelisiniz.

  

Ziraat Mühendisliği İş İmkanları

İş olanakları birçok sektörde mümkündür. Ülkemizde tarıma ve hayvancılığa verilen önem artmaktadır. Bu sebeple bu mesleğe olan ihtiyaç da artmaktadır. Hangi kurumlarda iş bulabilir, orman müdürlüklerinde, çiftliklerde, yem fabrikalarında, zirai ilaç firmalarında, tarımla ilgili firmalarda ve kamuda ilgili bakanlıklarda, kurumlarda çalışabilir.

 

 

Ziraat Mühendisliği Maaşları

Ziraat mühendisi özel sektörde ve kamuda çalışma şansına sahiptir. Ülkemizin tarım ülkesi olması ve ekoloji gibi kavramların ön plana çıkması bu mesleğin önünü açmıştır. Devlet maaşları yeterli bir düzeydedir. Kamudaki ücretleri 4000-7000 TL arasında değişmektedir. Özel sektörde ise birçok firmada çalışabilirler. Deneyim, yabancı dil ve kendini geliştirme özel sektörde tutunmayı ve daha çok kazanmayı sağlar. Özel sektörde ne kadar maaş alınır, bu kişiden kişiye değişmekle beraber genelde 3500 civarları aldığını söyleyebiliriz.  Yeni mezun maaşları ise asgari ücret ve civarlarındadır. Deneyimle bu rakamlar ileride yükselecektir.

 

Kamu Mühendis ve Mimar Maaşları – 2021 

D/KHizmet YılıNet Maaş14 Günlük FarkToplam Ödeme
1.425 ve üstü7.389 TL244 TL7.633 TL
1.4247.387 TL244 TL7.631 TL
1.4237.385 TL244 TL7.629 TL
1.4227.382 TL244 TL7.626 TL
1.4217.380 TL244 TL7.624 TL
1.3207.371 TL243 TL7.614 TL
1.2197.361 TL243 TL7.604 TL
1.1187.352 TL243 TL7.595 TL
2.3177.401 TL240 TL7.641 TL
2.2167.393 TL239 TL7.632 TL
2.1157.384 TL239 TL7.623 TL
3.3147.126 TL231 TL7.357 TL
3.2137.119 TL230 TL7.349 TL
3.1127.047 TL206 TL7.253 TL
4.1116.969 TL204 TL7.173 TL
4.2106.962 TL204 TL7.166 TL
4.396.955 TL204 TL7.159 TL
5.386.648 TL194 TL6.842 TL
5.276.642 TL194 TL6.836 TL
5.166.636 TL194 TL6.830 TL
6.156.613 TL193 TL6.806 TL
6.246.589 TL192 TL6.781 TL
6.136.583 TL192 TL6.775 TL
7.136.553 TL191 TL6.744 TL
8.126.536 TL191 TL6.727 TL
8.216.532 TL191 TL6.723 TL
8.106.528 TL191 TL6.719 TL

Açıklamalar:

 • Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2020 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.
 • 2020 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.
 • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
 • Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. *Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.
 • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. *Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

NOT:

 • Tablodan görüldüğü üzere yeni başlayan bir memur mühendis veya mimarın (8/1 derecesi) maaşı 6.719 TL’dir. Ancak bu rakama arazi ve seyyar görev tazminatları dahil değildir. Arazi tazminatı kamu’da (çevre şehircilik, dsi, karayolları, tarım vs..) 3 aylık  yaklaşık 750-1000 TL, seyyar görev tazminatı günlük yaklaşık 15-20 tl dir.
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kurumlarda ise maaşlara eklenen tazminatlarla aylık olarak elde edilen gelir 6.500– 7.500 bin TL’civarıdır. Bunun yanında İller Bankası ve diğer kurumlarda Uzman Yardımcılığı görevlerinde aylık mühendis mimar maaşı da ikramiyelerle birlikte 7.000-8.500 TL civarıdır.
 • Yabancı dil tazminatı ise, düzeye göre 40 TL-180 TL aralığındadır.
 • Evlilik ve çocuk durumuna göre ek ödemeler :
  • 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 82,89 TL
  • 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 41,45 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuğa 124,34 TL
  • En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuğa 62,17 TL

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkileyen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Özel Sektör Maaşlarına Dair Açıklamalar :

Şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemeyeceği için, yukarıdaki gibi aralıklar ile ifade edilir. Minium ve maksimum değerleri bilmek, mesleğin çalışma şartları ve hayat konforu açısından size fikir verecektir. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır.

Özel Sektörde Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, planlama müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler (program bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.

Diğer mühendislik ve mimarlık mesleklerinin maaşları : 

 

Ziraat Mühendisliği Atama Puanları

Ziraat mühendisliği hem kamuda hem de özel sektörde istihdamı olan bir bölümdür. Kamuda istihdam edilmek isteyen aday devletin öngördüğü KPSS’ ye girmek zorundadır. Alımların çoğu KPSS puanı esas alınarak gerçekleşmektedir. Ziraat mühendisliği alımları son yıllarda yeterli düzeyde olup puanlar 80lere kadar düşmüş durumdadır.

 

Ziraat Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralamaları

Her sene bölümün kontenjanlarıyla birlikte taban puan ve sıralamalar da değişmektedir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Ziraat Mühendisliği ProgramlarıSAY40261,055379825
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Ziraat Mühendisliği ProgramlarıSAY30259,6702385539

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

Tüm içeriklerden, ücretsiz bir şekilde anında mail haberdarı olmak için, TIKLA ve Abone Ol


İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap