Faydalı Bilgiler 221.802 10

İnşaat Mühendisi ve Mimar Maaşları

SGK ve TMMOB arasında imzalanan fakat özel sektör de pek de uygulanmayan protokole göre,  2020 yılı mimar ve mühendisler asgari brüt ücret 5.000,00 TL’dir. Bu da yaklaşık olarak 3.450 TL net ücrete karşılık gelmektedir. (2020 yılında güncellenen rakamlara göre )

Konuya devam etmeden parantez açalım, kimi işverenler bu rakamların çok daha aşağısına mimar mühendis çalıştırırken, kimi firmalar da konuyu resmiyete dayandırıp,  maaşı bu asgari ücretten gösterip (sigortayı düşük yatırmak için) geri kalan ücreti elden yapmaktadır. Evet malesef, bu muameleyi gören meslektaşlarımız oldukça fazladır.

Kamu ve özel sektördeki maaş durumları aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

Yazıya devam etmeden önce, çalışan arkadaşlar anketi dolduralım lütfen :)

Mimar-Mühendis olarak Maaşınızdan Memnun musunuz?

Sonuçları Göster

loading İnşaat Mühendisi ve Mimar Maaşları Yükleniyor ...

2020 Yılı  Devlette Çalışan Mimar ve İnşaat Mühendisi Maaşları

Kamuda, DSİ, Karayolları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler gibi kurumlarda çalışan  ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan inşaat mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları, makine ve elektrik mühendislerinin 2020 yılında alacakları maaşları aşağıdaki gibidir.  (Maaşlar kadrolu çalışanlar için geçerlidir, sözleşmeli personellerde rakamlar değişebilir)

Mühendis ve Mimar kadrolarında olanların zamlı Ocak 2020 maaşı

(asgari geçim indirimi artışı ile aile yardımı hariç ve enflasyon farkı 0,31 olduğunda)

2020-yılı-mimar-mühendis-maaşları İnşaat Mühendisi ve Mimar Maaşları

Açıklamalar:

 • Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2019 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.
 • 2019 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.
 • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 • Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
 • Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. *Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.
 • Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.
 • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. *Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

NOT:

 • Tablodan görüldüğü üzere yeni başlayan bir memur mühendis veya mimarın (8/1 derecesi) maaşı 5.645 TL’dir. Ancak bu rakama arazi ve seyyar görev tazminatları dahil değildir. Arazi tazminatı kamu’da (çevre şehircilik, dsi, karayolları, tarım vs..) 3 aylık  yaklaşık 750-1000 TL, seyyar görev tazminatı günlük yaklaşık 15-20 tl dir.
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi kurumlarda ise maaşlara eklenen tazminatlarla aylık olarak elde edilen gelir 5.500– 6.500 bin TL’civarıdır. Bunun yanında İller Bankası ve diğer kurumlarda Uzman Yardımcılığı görevlerinde aylık mühendis da ikramiyelerle birlikte 6.000-6.500 TL civarıdır.
 • Yabancı dil tazminatı ise, düzeye göre 36 TL-171 TL aralığındadır.
 • Evlilik ve çocuk durumuna göre ek ödemeler :

Evliyseniz ve eşiniz çalışmıyorsa aylık 375 TL
72 aydan küçük 1 çocuğunuz varsa aylık 106 TL
72 aydan büyük 1 çocuğunuz varsa aylık 70 TL

Devlette Çalışan Mimar ve Mühendislerin Maaşını Etkiyelen Faktörler :

 • Derece/Kademe
 • Hizmet Yılı
 • Medeni Durum (Eşin çalışıp çalışmaması)
 • Varsa çocuk ve çocuk sayısı
 • Sendika üyeliği (3 ayda 1 kesilir, 3. ayda kesilen iade edilir)
 • Görev yapılan şehir/ilçe
 • Görev yolluğu – Harcırahlar
 • Yabancı Dil Tazminatı vb.

Bina-İnşaat-Oyunu-1 İnşaat Mühendisi ve Mimar Maaşları

 

Detaylı kamu personeli maaş sorgulaması için : https://www.memurlar.net/maas/

2020 Özel Sektörde Çalışan Mimar ve İnşaat Mühendislerinin Maaşları

Dip Not: Bu maaşlar, 2018 sonu itibariyle ülkemizi ve dolayısı ile sektörü vurmuş kriz öncesinde yazılmıştır. Krizdeki işsizlik, istihdam fazlası ve İşverenlerin bunu kullanması sonrasında piyasadaki düşüş dikkate alınmamıştır. Umut ederiz bu süreç çok uzun sürmez

Özel Sektörde :

 • 0-5 yıl Yurtiçi : 1500-5000tl
 • 0-5 yıl Yurtdışı: 2000-5000$
 • 5-10 yıl Yurtiçi: 3500-10000 tl
 • 5-10 yıl Yurtdışı: 3000-10000$
 • 10 yıl ve üzeri Yurtiçi : 5000-20000tl
 • 10 yıl ve üzeri Yurtdışı: 5000-20000$
 • Üst düzey yöneticiler daha yüksek maaşlaralabilmektedir.
 • Her sektörde olduğu gibi, kendi işinin patronuysan, sektörde üst düzey amca-dayı bağlantıları varsa, durum değişebilir:)

Yukarıda çalışma alanı ve tecrübelere göre bazı maaş skalaları örnek verilmiştir. Ancak şunu belirtmekte fayda var, maaş  firmaya, kuruma, şehirlere, ülkelere, kişinin tecrübe ve donanımına, yol,yemek,sigorta,konaklama gibi diğer imkan şartlarına  göre de  farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, aynı tecrübede, aynı firmada  Moskova şehrinde çalışan ile; Irak’ta çalışan veya, İstanbul’da çalışanla Siirt’te çalışanın, aynı tecrübede, aynı pozisyonda, kurumsal bir firma ile daha az kurumsal firmada çalışanların maaşı aynı olmaz.  Bu nedenle net olarak bir maaş söylenemez. 1500 tlye çalışan yeni mezun mimar mühendis olduğu gibi, 3000 tlye çalışan yeni mezunlarda bulunmaktadır. Ayrıca 20 yıllık tecrübesiyle 4000-5000  tl alan mimar mühendisler olduğu gibi aynı tecrübeye sahip olup 20000-30000 tl alanlar da vardır. Yukarıda %60-70 oranlarında genel skalalar verilmiştir. Farklılık sebebi ile de ; aralık geniş tutulmuştur. Yukarıda %70-80 oranlarında, genel piyasa ele alınarak rakamlar verilmiştir.

Maaşı Etkileyen Faktörler:

 • Tecrübe (Yüksek Tecrübe= Yüksek Maaş)
 • Yaş (Çok doğru olmasa da, bazen etkili olabilmektedir.)
 • Çalışılan Firma (Firmaların maaş skalaları önemli etkendir.)
 • Çalışılan Pozisyon (Aynı firmada aynı tecrübede, pozisyona bağlı farklılıklar olabilir, daha üst düzey pozisyon daha yüksek maaş alır, şantiye çalışanları; kısmen ofisten daha yüksek maaş alabilir, aynı ofiste, planlama müh. benzer tecrübede proje mühendisinden yüksek maaş alabilmektedir. )
 • Çalışana sağlanan mesai şartları ve sosyal imkanlar (Bir firma 2500 tl maaş + yol + yemek + özel sigorta + ev verebilir, diğer firma 3000 tl verir ama sigortayı asgariden yapar)
 • Çalışılan şehir, ülke (Aynı firma, aynı pozisyon, Moskova-Irak maaşları farklıdır, Bkz: Enka)
 • Mezun olunan üniversite (Mezun olunan üniversite, doğrudan olmasa da dolaylı olarak etkiler, üniversitenin seçkinliği size daha yüksek maaşlı kapılar açabilir.)
 • Yabancı Dil (Firmanın bu şartı aradığı durumda, bilenle bilmeyen bir olmaz)
 • Yüksek Lisans ( Yüksek lisans daha fazla tecrübe ve bilgi dolayısı ile daha yüksek maaş olabilmektedir. Enka, İş Bankası gibi  gibi kurumsal firma ve kurumlarda, kamuda, yüksek lisans maaş artışı demektir.)
 • Yurtdışı Tecrübesi (Farlılık yaratan bir etkendir)
 • Çalışılan alandaki diğer yetkinlikler (program bilgisi, eğitim vb.)
 • Referenslar ( Halk dilinde torpil denilmektedir.)
 • Kişisel Beceriler ( Başlıcası tabir-i caizse; kendini nasıl sattığınızdır. Bunun dışında iletişim gücü, takım çalışmasına yatkınlık, pratik düşünme ve hareket edebilme, ikna yeteneği vb. çeşitli pozisyonlarda önem arzettiğinden kişiyi seçkin kılıp yüksek maaş almasına yardımcı olabilir.)

gibi sıralanabilir.

Özel sektör ile devlette çalışma arasındaki farklılıklar ve bu konudaki yorumlar için : Özel mi Devlet mi?

Yurtdışında çalışmanın maaşı dışındaki faydaları için : https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/yurtdisi-tecrubesinin-faydasi.html

İşinize yarayacak diğer Aykutca yazılar için: https://www.aykutozdemir.com.tr/insaat/kategori/aykutca

 

Hangi alanda çalışmak istersiniz?

Sonuçları Göster

loading İnşaat Mühendisi ve Mimar Maaşları Yükleniyor ...
Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.İnşaat Blogu'na Özel İndirimli Fiyatlarıyla Mesleki Eğitim Tavsiyeleri (EKİM AYINDA GEÇERLİDİR, kuponların süresi geçmişse ve indirim uygulanmıyorsa iletişim formundan bize mesaj atabilirsiniz. ):

REVİT - SAP 2000- STA4CAD - TEKLA - ETABS : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

PROJE OKUMA - HAKEDİŞ, METRAJ - PRİMAVERA İLE PLANLAMA - BÜTÇE VE KEŞİF - A'DAN Z'YE İNŞAAT : ONLİNE KURSA KATILMAK İÇİN TIKLA

“İnşaat Mühendisi ve Mimar Maaşları” üzerine 10 yorum

 1. Burak dedi ki:

  Bu yazılanlar yalan, mezuniyet üzerinden iki yıl geçti 1700 liraya yapı denetimde çalışıyorum

  1. Aykut ÖZDEMİR dedi ki:

   Çok pardon,

   Yazıda sizin tecrübeniz için bahsedilen maaş skalası aynen şu şekilde:

   0-5 yıl Yurtiçi : 1500-5000tl

   Bu durumda, nesi yalan oluyor lütfen bilgi verir misiniz?

 2. adnan yiğit dedi ki:

  merkez bankası, iller bankası, botaş gibi bazı kamu kurumlarında maaşlar 6-7 bini buluyor.

 3. Mühendis adayı dedi ki:

  İlk 70 bine girsek inşaat okusak kaç lira maaş alırız ort

  1. Aykut ÖZDEMİR dedi ki:

   yazıda tam da bu yazıyordu aslında…

 4. HIZIR ÇAKIR dedi ki:

  Yazılanlar oldukça gerçekçiydi. Teşekkürler.
  Bu konuyu bir de şantiyelerin emekçileri teknikerler için de yapabilir misiniz.

 5. İşsiz mühendis dedi ki:

  İş yok ki maaş olsun. Biz yandık yeni nesil bizleri görüp nasıl seçtiler hala bu mesleği aklım almıo. En az on yıl düzelmez bu sektör ki düzeleceğine dair umut ışığı bile yok hala… Diploma da biz de evde yatıyoruz

  1. Hakan Şahin dedi ki:

   Kötü düşünmek çözüm değil. Karamsar ve kendine güvenmiyorsun. 10 kişi mezun olup 1 tane kadro açılıyorsa 1 kişi içine girmekten ziyade 9 kişi gibi işsiz olmayı tercih ediyorsun.

 6. Ahmet dedi ki:

  2020 Ağustos ayından bildiriyorum, en azından şu yurtdışı maaşları artık doğru değil. Nice kurumsal firmalar var maksimum 1500$ teklif ediyorlar. Keşke yazıldığı gibi olsa

 7. Egemen dedi ki:

  2020 kasım ayından bildiriyorum, dolar kuru artmaya devam ettikçe değil 1500 1000$bile önermez türk firmaları.

Bir Cevap Yazın

kiralık jeneratör