İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Müteahhitlik
 3. İnşaat Öncesinde Yapılması Gerekenler

İnşaat Öncesinde Yapılması Gerekenler

featured


Bir arsanız var ve üzerine inşaat mı yapacaksınız ? İşte öncesine yapmanız gereken işlemler ve gerekli belgeler :

Yapı Ruhsatı Alımı İçin Yapılması Gerekenler

Yapı ruhsatı almak için gereken belgeler:

 • İmar durum belgesi
 • Tapu sureti
 • Çap Sureti
 • Ruhsat dilekçesi
 • Yola terk var ise, terkli tapu sureti
 • Aplikasyon krokisi
 • 5 adet mimari proje ( vize gerekli)
 • 5 adet betonarme projesi ( vize gerekli)
 • 5 adet elektrik projesi ( vize gerekli)
 • 5 adet makina projesi ( vize gerekli)
 • Noter onaylı mal sahibi taahhütnamesi
 • Noter onaylı T.U.S taahhütnamesi
 • Noter onaylı sürveyan taahhütnamesi
 • Noter onaylı harita mühendisi aplikasyon taahhütnamesi
 • T.U.S ( Teknik Uygulama Sorumluluk) büro tescil belgesi
 • Mimaribüro tescil belgesi
 • Zemin etüd raporu ( vize gerekli) Bkz :  Zemin Etüdü Nedir, Nasıl Yapılır, Raporu Nasıl Hazırlanır?

 

İmar Durumu

İmar durumu başvurusunda bulunabilmek için, ilgili parselin ya sahibi ya da bir hissedarı olmak , ayrıca bir çap örneği belgesine yani kadastro planında taşınmazın geometrik konumunu gösteren belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu şekilde, belge ve dilekçeniz ile yanınıza tapunuzu da alarak belediyeye imar durumunu almak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Röperli Kroki

İnşaata başlamak için röperli krokiye de sahip olmanız gerekmektedir. Bu belgeyi Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alabilirsiniz.

Rölevelerin Tanzimi

İmar durumuna uygun inşaat istikamet rölevesi ve arazi-yol kotlarının belirlendiği kot kesit rölevesi gerekmektedir. Bu belgeler Belediye Harita Müdürlüğü’nden alınacaktır.

Jeoteknik Rapor

Parsele ait zemin jeoteknik raporu alınmalıdır. Bunu bir jeoloji mühendisinden alabilirsiniz ayrıca bir üniversite tarafından da hazırlanmış olabilir.

Trafo Belgesi

Parselin bağlı olduğu elektrik dağıtım müessesinden alınır.

Eski Eser Olması Durumunda

Parsel üzerinde tescilli eski eser varsa veya planında kurul kararı alınması gerekiyorsa, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’na başvurulmalı ve projenin bu kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.

Parselde Eski Yapı Olması Durumunda

Yapı ruhsatı alabilmek için, parselde eğer varsa boş durumdaki mevcut yapı yıkılmalıdır. Yıkım işleminden önce, binadaki elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmelidir. Eskiden kalmış emlak borcu varsa ödenmelidir. Yıkım için gerekli ruhsatı mühendis ya da mimar düzenler.

Projeler Hazırlanmalı

Mimari, statik, kalorifer, elektrik, ısı yalıtım projeleri hazırlanmalıdır. Bu projeler serbest bir mimar ve mühendis tarafından hazırlanabilir. Projeler, belediyeye götürülmeden önce, yeterli yangın tedbirinin olduğunun kontrol edilmesi amacıyla İtfaiye Müdürlüğü’ne, kanal bağlantı kontrolü için İSKİ’ye, sığınak için de Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü’ne onaylatılmalıdır.

Projeler Belediyeye Sunulmalı

Hazırlanan ve Belediye Başkanlığı tescil bürosu tarafından tescil edilen projeler, belediyeye sunulmalı ve tasdik alınmalıdır.

Yapı Ruhsatının Alınması

Hazırlanan veBelediye İmar İşleri Müdürlüğü’ne onaylatılan statik, elektrik, kalorifer, ısı yalıtımı projelerine uygun şekilde, Fen İşleri Müdürlüğü harcı, inşaat ruhsatı harcı ve otopark bedeli ödenmelidir. Ayrıca bir mimar ya da inşaat mühendisinin T.U.S belgesi sunması gerekmektedir. Bu belgenin onayı ile birlikte yapı ruhsatı düzenlenir.

Parselin Hisseli Olması Durumunda İnşaat Koşulları

Yapı ruhsatı başvurularında, tüm hissedarların izni olmalıdır. Bu parsellerin imar planına uygun olması durumunda geçerlidir. Eğer özel ifraza tabi hisseli parseller söz konusu ise, imar planına uygun kadastral imar parseli oluşması şarttır. Her hissedarın noterden tescilli muvaffakatı, tapu senedi (arsaya hissedar olduğunun kanıtı olmak üzere), arsaya ilişkin çap örneği (kadastro planında taşınmazın geometrik konumunu gösteren belge) ile belediyeye başvurması şarttır.

 

Altyapı Hizmetleri için Yapılması Gerekenler

Altyapı hizmetleri: kanal, su, ptt, elektrik, doğalgaz ve yol.

Kanal : Parselle ilgili atık su projesi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne onaylatılmalıdır. Onaylı projeye göre, Fen İşleri Müdürlüğü2nden izin alınarak  binanın atık su bağlantısı yapılır.

Yol:  Kadastro yol belediye, imar yolu ise yola cepheli parselin sahibi tarafından yaptırılır. Yollar araziye Belediye Harita Müdürlüğü tarafından hazırlanan yol profillerine göre uygulanır ve  kontrolünü Belediye Fen İşleri Müdürlüğü kontrol eder. 3194 sayılı İmar Yasası’nın 23. maddesine tabi olan yollar, parselin sahipleri tarafından yaptırılması gereken yollardır. Fakat Belediye tarafından yapılması gereken yollar için de, yola cephesi olan parsel sahiplerinden iştirak payı alınır. Bu iştirak payının % 50’si yolun bir tarafındaki parsellerden, diğer% 50’si ise diğer tarafındaki parsellerden alınır. Ayrıca eğer yapılacak yol 2960 sayılı Boğaziçi Yasası kapsamında kalıyorsa her parselden % 100’ü alınır, yani iki kat ödeme yapılmış olur.

Su: İnşaatın sahibi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile su sözleşmesi yapmalıdır. Eğer inşaat devam ediyorsa SKİ Şebeke Şefliği binaya geçici su bağlantısı yapar, inşaat bittiği zaman abonelik işlemleri yapılır.

Elektrik: İnşaat sahipleri Türk Elektrik Kurumu ile sözleşme yapmalıdır ve ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden kazı izni alınmalıdır. Bağlantı, Türk Elektrik Kurumu denetiminde uygulanır.

PTT: Bağlantı işlerini kendi teknik koşullarına göre uygular. Ancak herhangi bir kazı yapılması gerekiyorsa, belediyeden kazı ruhsatı almanız gerekmektedir.

Doğalgaz: Doğalgaz kurumu, bağlantıyı kendi koşullarına göre, büyükşehir belediyesi ile doğalgaz firmasının aralarında yaptıkları protokol çerçevesinde yapar.

 

 

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap