İnşaat Yönetimi 8.510 0

Proje Yönetim Süreçleri

, ( -PMI) tarafından tanımlanan  şu şekildedir:

 • Başlatma

Fikrin ortaya konması ve fizibilite çalışmaları, zaman ve maliyetin yüzeysel tespiti, proje duyurusunun yapılması

Başlangıç Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

proje-yönetim-süreçleri-başlatma-süreci-300x189 Proje Yönetim Süreçleri

 

 

 

 

 

 

Proje yönetimi düzeyinde, projenin planlanması, uygulanması ve kontrolünü belirler.

 Gerçekci zaman ve maliyet tespiti, aktivitelerin tanımlanması, süre tahminlerinin yapılması, ekip ekipman ihtiyaçlarının tahmini,  proje programının yapılması, risklerin tanımlanması ve  risk  yönetim planının oluşturulması, insan kaynakları planlaması, satın alma planlaması, kalite planlaması,  tedarik planlaması vb.

 

Planlama sürecindeki veriler, takibindeki tüm aşamalarda kullanılacağından, en önemli aşamadır diyebiliriz.

 

Planlama sürecini, 9 ana gruptan oluşur:

 1. Kapsam Yönetimi : Gereksinimlerin oluşturulması ve kapsamın tanımlanması
 2. Zaman Yönetimi : Aktivitelerin tanımlanması, aktivite kaynaklarının belirlenmesi, aktivite sürelerinin tahmini, zaman çizelgesinin oluşturulması
 3. Maliyet Yönetimi : Maliyetin tahmini, bütçe planlaması,
 4. Tedarik Yönetimi : Tedariklerin belirlenmesi ve planlanması
 5. Entegrasyon Yönetimi : Proje yönetim planının geliştirişlmesi
 6. Kalite Yönetimi :  Kalite standartlarının belirlenmesi, bu standartlara ulaşacak gereksinimlerin belirlenmesi ve kalite planlaması
 7. Risk Yönetimi : Risklerin tanımlanması, analizinin yapılması ve planlanması
 8. İletişim Yönetimi : İletişim planlaması
 9. İnsan Kaynakları Yönetimi : İK planlaması

 

Planlama Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

proje-yönetim-süreçleri-planlama-süreci-222x300 Proje Yönetim Süreçleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yürütme Süreci

Planlama sürecinde oluşturulan verilere göre projenin uygulanmasıdır. Aşağıdaki süreçlerden oluşur:

 1. Projenin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi
 2. Kalite kontrolünün sağlanması
 3. Ekip ve ekipman tedariği ve yönetilmesi
 4. İletişimin sağlanması
 5. Tekliflerin toplanması ve tedarikçi seçimi
 6. İş paketleri ve aktivitelerin gerçekleştirilmesi

 

Bu aşamada oluşan veriler, planlama sürecini değiştirebileceği gibi, izleme, kontrol ve kapatma süreçlerini de etkiler.

 Yürütme Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

proje-yönetim-süreçleri-yürütme-süreci-300x300 Proje Yönetim Süreçleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İzleme ve Kontrol

 

Projenin planlamaya göre zaman, maliyet ve kapsam bileşenleri dahilinde uygulanmasının izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

Kapsamın onaylanması ve kontrol edilmesi,  proje programı ve maliyetinde meydana gelecek değişikliklerin izlenmesi ve kontrolü, ekip ve ekipman takibi, performans değerlendirmesi, performans geliştirilmesi, koordinasyon, risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, risk önleme planlarının ygulanması.

 

İzleme ve kontrol süreci, diğer süreçler için veri oluşturur.

 

İzleme ve Kontrol Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

proje-yönetim-süreçleri-izleme-süreci-300x275 Proje Yönetim Süreçleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kapatma

Projenin ilgili tarafa devredilmesi, süreçlerin tamamlanıp dosyaların kapatılmasıdır.

Kapanış Süreci şu grafik ile ifade edilmiştir;

proje-yönetim-süreçleri-kapatma-süreci-300x163 Proje Yönetim Süreçleri

 

 

 

 

 

 

kaynak : 
http://www.avinal.com/index.php/tr/
http://www.pmi.org/
PMI Global Standartları PMBOK Klavuzu

hakedis-metraj-egitimi Proje Yönetim Süreçleri autocad-sta4cad-egitimi Proje Yönetim Süreçleri


Bir Cevap Yazın