İnşaat Dökümanları 18.710 0

Hakediş Nedir?

HAKEDİŞ NEDİR ? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR?

TANIMI: Müteahhidin veya taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli ihzarat karşılığı tahakkuk eden alacağıdır ve sözleşme tasarısının 9 ve 11 nci, eksiltme şartnamesinin 11 nci,
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 39 ncu, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’nin 14.17 ve Genel Teknik Şartnamesi’nin Genel hükümleri (1) maddeleri esaslarına göre tanzim edilir.

Devamı için aşağıdaki dosyayı indiriniz.

İçerik:

 • Tanımı
 • Hakediş Hazırlanması
 • Hakediş Ödenmesi
 • Kimler Kullanır
 • Hakedişin Bölümleri
 • Hakediş Linkleri ve Yardımcı Programlar
 • Yardımcı Bilgiler
 • Yeşil Defter
 • Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar
 • Hakediş ve Kesin Hesap Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • İdari Kesin Hesap ve Kesin Hakediş
 • Şantiye Defteri
 • Hakediş Uygulama Örnekleri

İndirmek için Tıklayınız

 

hakedis-metraj-egitimi Hakediş Nedir? autocad-sta4cad-egitimi Hakediş Nedir?


Bir Cevap Yazın