İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. İnşaat Bilgileri
 3. Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Hesaplama


 

Kıdem tazminatı nedir?

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması için işten kendi isteğiyle ayrılmaması, işverenin işçinin işine son vermesi gerekir.  İşçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılması sonucu işverenin işçiye çalıştığı yıllar için ödemekle yükümlü olduğu tazminata kıdem tazminatı denir.

İnşaat Sektöründe Kıdem, İhbar gibi Tazminat Hakları Sorunsuz Bir Şekilde İşveren'den Alınabiliyor mu?

Sonuçları Göster

loading Kıdem Tazminatı Hesaplama Yükleniyor ...

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Ödenir?

İlk olarak kıdem ihbar tazminatı için işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Bununla beraber işçinin işten çıkarılmasını gerektirecek iyi niyete aykırı veya genel ahlaka uygun olmayan davranışları sergilememiş olması gerekmektedir.

Hırsızlık, çalışma ortamındaki huzuru bozma, genel ahlaka aykırı bu tarz sebeplerden işten çıkarılma gerçekleşirse işten çıkarılan kıdem tazminatı alamaz. İşten ayrılma ile kıdem tazminatı alınmazsa da sağlık sorunu, İşveren tarafından ahlak veya iyi niyet dışı muameleye maruz kalma, mobing gibi haklı bir gerekçe ile işten ayrılan kişi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Erkek çalışanlar askerlik görevini yerine getirmek için işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilirler. Kadın çalışanlar ise işe başlamasının üzerinden geçen 1 yıl içerisinde evlenirler ve işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Emeklilik şartını yerine getiren ve emekli olan kişilerde kıdem tazminatı alabilir.

İşveren’in Tazminat Ödemeden İşçiyi Çıkarmaya Haklı Çıkaracak Durumlar :

İşçi, İş Kanunu’nun 25. Maddesinde belirtilen hallere uygunsa işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılabilir. 25. Maddede belirtilen haller:

Sağlık Sebepleri:

 • İşçi sorumsuz bir  yaşam tarzı (alkol vb.) sebebi ile üst üste 3 gün, farklı günlerde ise 5 gün sağlık nedeniyle rapor alırsa,
 • İçi bulaşıcı hastalığa yakalandıysa

Ahlak ve İyi Niyete Uymayan Haller

 • İşçi işverene mesleği hakkında yalan beyanda bulunuyorsa,
 • İşçi işverene hakaret ediyorsa,
 • İşçi işyerinde huzuru kaçıracak davranışlar sergiliyorsa,
 • İşçi diğer çalışanlara tacizde bulunuyorsa,
 • İşçinin işverenin güvenilirlik, doğruluk veya dürüstlüğüne aykırı davranması,
 • İşçi haber vermeksizin aynı ay içerisinde üst üste 2, farklı günlerde ise 3 gün işe gelmezse
 • İşçi görevini suistimal eder veya yerine getirmezse
 • İşçi, kendisine zimmetli makine ve ekipmanı kendi kusuru ile bozup 30 günlük ücreti ile ödemeyecek zararda bulunduysa

Zorlayıcı Sebepler

 • İşçi iş yerine zorlayıcı bir sebepten dolayı 1 haftadan fazla süre ile gelmez ise, İşveren kıdem tazminatı ödemek durumunda değildir.

Emeklilik Halinde Tazminat Alımı

Prim ödemede gününü doldurup emeklilik yaşını henüz doldurmayan çalışanlar işten ayrılırlarsa kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatı şartları arasında yaşı doldurup primi doldurmadan işten ayrılanlar da bulunuyor. Bu kişilerde kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanmanın Süresi Ne Kadardır?

İşçinin tazminatı hak etmesi için işverene ait değişik iş yerlerinde veya işverene ait bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmalıdır.

Tazminat İçin Ön Görülen Bir Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

İşten çıkarılmanız üzerine eğer tazminat almadıysanız veya ödenmedi ise 10 yıl içerisinde işvereninizden tazminat talep edebilirsiniz. 10 yıl geçtikten sonra hakkınız zamanaşımına uğrar ve hakkınızı artık ileri süremezsiniz.

İş Yerinde Meydana Gelen Değişiklikler Tazminat Hakkı Meydana Getirir mi?

Yasalar, işçi ile işveren hakkındaki ilişkiyi düzenlemektedir. İşin tanımı, niteliği, koşullarında meydana gelen değişiklikler gibi sonradan ortaya çıkan durumlar işçiye bildirilmelidir. Eğer i işçiye bildirilmiş ve işçide onay vermişse bu durumda kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Fakat işçiye bildirildiği zaman işçi bu duruma onay vermez ise ve bu durumu kabul etmezse o zaman işçiye kıdem tazminatı hakkı doğar. Yani sonradan ortaya çıkan durumlarda işçinin onayı önemlidir.

2020 Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı her sene ocak ve temmuz aylarında GİB tarafından açıklanır. Bu hesaplama yapılırken en yüksek dereceli memura ödenecek hizmet ikramiyesi göz önüne alınıyor. Kıdem tazminatı tavanı 2020 yılında ise 6,730,15 olarak belirlenmiştir. Memur maaşlarına göre kıdem tazminatı tavanı oranı da yıllara göre değişiklik gösteriyor.

2020 İhbar Tazminatı Tavan Tutarı

İhbar tazminatında, kıdem tazminatında olduğu gibi herhangi tavan tazminat tutarı yoktur.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı her 1 yıl için aylık ücret üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatı hesaplama aylık ücretin çalışma yılı ile çarpılmasıyla ortaya çıkar. Çalışanın maaşına ek olarak aldığı yol parası, yemek, ikramiyeler, primler, sağlık sigortası gibi ücretlerde bu hesaplamaya katılır.  Çalışanın işten ayrıldığı son yılki ücreti sadece bu hesaplamayı belirlemez, bu konuda hataya düşülmemesi lazım. Yani tazminat hesabında kıdem tazminatı kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Tavan tutarı da ayrıca her yıl yeniden belirlenir ve devlet belirler.

Örnek hesaplama: 8 yıldır çalıştığınız bir iş olduğunu ve aylık 10 bin lira aldığınızı varsayalım. Kıdem tazminatının çalıştığınız yıl ile aylık gelirinizin çarpımı yani 80 bin lira olması beklenir. Fakat alacağınız tazminat tavanı aşamaz. Yani 8x 6.730,15 = 53,841,15’i geçemez. Yani hak kazandığınız kıdem tazminatının hesabı tavan ücreti üzerinden hesaplanacaktır.

İhbar Süresi ve Tazminatı Tutarları

Hizmet Süresiİhbar Süresiİhbar Tazminatı Tutarları
6 aydan az2 hafta2 haftalık brüt ücret /14 günlük
6 ay – 1,5 yıl arası4 hafta4 haftalık brüt ücret/28 günlük
1,5 yıl – 3 yıl arası6 hafta6 haftalık brüt ücret/42 günlük
3 yıl ve üzeri8 hafta8 haftalık brüt ücret/56 günlük

*İhbar tazimatı tutarından damga ve gelir vergisi kesintisi yapılır.

Diğer Bilgiler

Kullanılmayan Yıllık İzinlerin Hakkı İşten Çıkınca Alınır mı?

Günlük net ücret üzerinden hesaplanarak çalışana ödenir.

Düşük Zam Sebebi İle İşten Ayrılma Durumunda

Kıdem Tazminatı Alınır mı?

Ücret asgari ücretin altında değil ise, İşçi tazminat alamaz.

Maaş SGK’ya Düşük Gösteriliyorsa Kıdem Tazminatı Alınır mı?

Bu durumda, İşçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. (Bu durumu kanıtlayabiliyorsa)

Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Kıdem alabilirler ancak ihbar tazminatlarını alamazlar.

Askere Giden Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Bedelli askerlik dışındaki durumlarda alınır.

İşyeri İflas Ederse Kıdem Tazminatı Alınır mı ?

İşçi bu durumda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ayrıca alacaklılar arasında, ilk hak işçinindir.

İşten Ayrılırken İş Arama İzni

Her gün 2 saattir. Bu izin verilmiyorsa, 2 saatlik ücret %100 zamlı olarak İşçi’ye ödenmelidir.

Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti Aşıyorsa Ne Olur?

İşveren kendi insiyatifi ile isterse tavan ücretten fazla tazminat ödeyebilir, ancak böyle bir zorunluluğu yoktur.

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

Tüm içeriklerden, ücretsiz bir şekilde anında mail haberdarı olmak için, TIKLA ve Abone Ol


İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap