Van Depremi İnceleme Raporu
İnşaat Mühendisliği 2.831 0

Van Depremi İnceleme Raporu

rapor-150x150 Van Depremi İnceleme Raporu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ
ÖN İNCELEME RAPORU

 

Ytü Rektörlüğü ve Ytü Vakfı katkılarıyla, YTÜ İnşaat Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan teknik heyet tarafından hazırlanmış Ön İnceleme Raporu.

İçindekiler:

1. GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………. 3
2. BÖLGENİN SİSMİK ÖZELLİKLERİ VE SON DEPREMLER………………………………………. 5
2.1 Van ve Çevresindeki Tektonik Yapı ……………………………………………………………….. 5
2.2 Van Depreminin Jeolojik Açıdan Yorumlanması ……………………………………………… 7
2.3 Van Depreminin Tektonik ve Depremsellik Açısından Değerlendirilmesi …………… 9
3. VAN DEPREMİ TİTREŞİM KARAKTERİSTİKLERİ VE MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ …… 16
3.1. Deprem İvmesinin Karakteristikleri …………………………………………………………….. 17
3.2. Tepki Spektrumları …………………………………………………………21
3.3. Azalım İlişkisi ………………………………………………………………….. 23
3.4. Zemin Problemleri ve Temel Sistemleri ……………………………………………………….. 24
4. BÖLGEDE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELER ………………………………… 26
4.1 Zemin İncelemesi …………………………………………………………… 26
4.2 Malzeme İncelemesi ………………………………………………………………. 28
4.3 Yapısal İncelemeler ……………………………………. 32
4.4 Kırsalda Yapılan Yapısal İncelemeler …………….. 47
4.4. Alt Yapı İncelemesi ……………………………………………. 50
6. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER …………………… 56
TEŞEKKÜRLER …………………………………… 61

 

 

Ytü Van Depremi Ön İnceleme Raporu

 

 

hakedis-metraj-egitimi Van Depremi İnceleme Raporu autocad-sta4cad-egitimi Van Depremi İnceleme Raporu


Bir Cevap Yazın