İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Aykutca Bilgi ve Tavsiyeler
 3. Yabancı Dilde Mühendislik Eğitimi

Yabancı Dilde Mühendislik Eğitimi

featured


Yabancı dilin önemi, hiç kuşkusuz giderek artmaktadır. İnsanlar eğitim tercihlerini yabancı dil gereksinimlerini de dikkate alarak yapmakta, yabancı dil için çeşitli kurslara gitmekte, hatta yabancı ülkelerde seyahat ve eğitim gibi imkanları değerlendirmektedir. İşe alım süreçlerinde, yabancı dil önemli bir kriter olduğundan, insanlar meslek dallarına göre ingilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili kariyerlerine katmak istemektedirler. Sektöre, çalışılan iş alanı ve şartlarına göre yabancı dil ihtiyacı değişebilmekte veya hiç olmamaktadır ancak genel anlamda yabancı dil artık pek çok alanda bir artı olmaktan çıkıp gerekli olan bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yabancı dilin artan önemiyle birlikte, çeşitli dallarda yabancı dilde eğitim fırsatları da artmaktadır. Çeşitli üniversitelerde, pek çok dalda ingilizce eğitim alınabilmektedir. Bu yazımda, ” yabancı dilde mühendislik eğitimi”ni ele alacağım. Araştırdıklarımdan, okuyup dinlediklerimden yaptığım derlemeler ile, kendi görüşlerim çerçevesinde  yabancı dilde eğitimin artılarını, eksilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Ülkemizde mühendislik eğitimi 3 şekilde verilmektedir. Çoğunlukta Türkçe olarak verilirken, bazı üniversitelerde belirli oranda İngilizce – Türkçe, bazılarında ise tamamen İngilizce olarak verilmektedir. Yabancı dilin önemi tartışılmaz ancak yabancı dil eğitimi ile yabancı dilde eğitim birbirine karıştırılmamalıdır. Yabancı dilin önemli olması, yabancı dilde eğitimin kesinlikle doğru olduğu anlamına gelmemektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğum 3 eğitim şekli hala tartışılmakta, ortaya çok çeşitli fikirler atılmaktadır.

Peki Yabancı Dilde Eğitim Nedir ?

Yabancı dilde eğitim, ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanan, belli oranda bazı derslerin ya da tüm derslerin yabancı dilde verilmesi, öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimin yabancı dilde sağlanması, sınavların, sunum ve araştırmaların, ödevlerin bu dil ile yapılması olarak tanımlanabilir.

 

Yabancı Dilin Faydaları Nelerdir ?

 • Yabancı dil bilgisi, sektördeki çeşitli iş pozisyonları için bir tercih sebebi olmaktadır. İyi derecede yabancı dil  ile, uluslararası platformda daha kolay iş bulma imkanı olacaktır.
 • Yabancı dil bilgisi sayesinde yabancı dilde yazılı pek çok dökümandan faydalanma imkanı olacaktır. Dijital ortamda saklanan bilgilerin %80’ninin yabancı dilde olduğunu, bilim ve teknolojik çalışmaların yaklaşık 3/4’ünün ingilizce yapıldığını düşünürsek, mesleki anlamda yabancı dil bilmenin getirilerini daha iyi görebiliriz.
 • Teknoloji hızla gelişmektedir. En son mühendislik teknolojilerini, dünya çapındaki mühendislik haberlerini takip edebilmek ancak iyi bir yabancı dil ile mümkün olacaktır.
 • Piyasadaki pek çok mühendislik bilgisayar programları ingilizcedir. Bunların doğru kullanılması için mesleki terimlere de aşina olmak gereklidir.
 • Özellikle inşaat sektöründe, uluslararası anlamda en çok iş potansiyeline sahip olan ülkelerden birisiyiz. Bu nedenle artık yabancı dil sadece yurtdışı iş imkanları için değil, yurtiçi iş imkanları için de gerekir hale gelmiştir. Pek çok firma, Türkiye’deki ofisinde de çalıştıracak olsa, yurtdışı faaliyetleriyle ilgili çalıştırmak üzere yabancı dil bilen eleman aramaktadır.  Ülkemizin inşaat sektöründeki bu pozisyonunu göz önüne alırsak,  yabancı dil bilgisi yurtiçi yurtdışı farketmeksizin önemli bir etken olup, bir artıdan çok bir şarta dönüşmüştür.

Yabancı dilin mühendislik açısından önemini bu şekilde özetleyebiliriz. Peki yabancı dilde eğitim bu ihtiyacı karşılamak için doğru bir uygulama mı ? Buna karar vermeden önce yabancı dilde eğitimin beraberinde getirdiği eksilere bir bakmak lazım.

 

Yabancı Dilde Eğitimin Eksileri-Zararları Nelerdir ?

 • Öğrenci, özellikle teknik bilgileri  kendi anadilinde daha iyi anlamakta ve daha rahat kavramlaştırabilmektedir. Bu tartışılmaz bir gerçektedir. Anadilde yapılan eğitimle bile %100 başarı sağlanamazken, bu süreç yabancı dilde gerçekleşirse, anlama sürecine ilave olarak gelen çeviri süreciyle verim daha da düşmektedir. Yabancı dilde eğitim alan öğrencilere bakıldığında, konular tüm olarak ezberlenmekte, dilin işlevsel olarak kullanılmasında sıkıntı çekilmektedir. Öğreten kişinin bilgisi, öğrenecek kişinin kapasitesi ne olursa olsun, aktarılacak bilgi miktarı, sağlanan iletişime bağlıdır ve ifade yeteneğinin en geniş kullanılması da ancak anadilde mümkündür. Bu nedenle yabancı dilde eğitim ile,  mesleki yabancı dile daha aşina, ancak mühendislik bilgisi daha eksik mühendisler yetiştirmektedir.

Bu konuda Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu diyor ki: “Bir çocuğa kendi dilinde fiziğin derin kavramlarını anlatsanız anlamaz. Ona bir de yabancı dilde anlatmaya çalışsanız hiç anlamaz. Böylece ne fizik, ne İngilizce öğrenebilir. O arada kendi dilimizi de unutur.” (Leyla Tavşanoğlu’yla Röportaj, 10 Ocak 1999, Cumhuriyet)

 • Yabancı dilde eğitim verilen sınıflarda, anadildeki iletişim ortamı olmamaktadır. Bu nedenle bilgi alışverişinde, beyin fırtınasında da aynı oranda düşüş yaşanmaktadır. Bu da yine eksik bir mühendislik eğitimi ile sonuçlanmaktadır.
 • Yabancı dil konusunda uzman kişiler, bir sözcüğün içselleştirilmesinin ancak anadille mümkün olabileceğini, anadilde varolan sezgisel bilgilerin yabancı dilde geçerli olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle yabancı dilde sözcükler beyinde çağrışımlar yoluyla kavram ağında yerini bulamıyor, bulamayınca da yeni düşüncelerin oluşumu sağlanamıyor. Yabancı dilde eğitim görenlerin yaşadıkları kavram kargaşasının nedeni de budur.(Ergenç, İclal. “Bilim Dili ve Anadili” Bilim ve Ütopya. Şubat 2001. Sayı 80. s. 12-13.)
 • Yabancı dilde eğitim veren öğretim elemanının da yabancı dil konusunda yetersiz olduğu durumda -ki yukarıdaki bilimsel gerçekler bunu göstermektedir- gerek mühendislik, gerek yabancı dil olsun, eğitim çok verimsiz bir hal alabilmektedir. Çünkü o dil hocanın anadili olmadığı sürece, konuya hakimiyet de, bilginin aktarımı da yarım olmaktadır. Aynı şekilde her insan yabancı dil becerisine sahip olamayabilir. Yabancı dil kısmen de olsa bir yetenek işidir, yabancı dile yatkın olmayan kişilerin de bu tür bir eğitim alması sıkıntılı sonuçlar doğurabilir.
 • Bilimsel düşüncede olduğu gibi mühendislikte de yaratıcı düşüncenin sağlanabilmesi için, üretimin ve eğitimin anadilde yapıması gerekmektedir.
 • Yabancı dilde eğitimin belki de en büyük zararı, bu konuda en çok konuşulması gereken konu da bu olsa gerek. Dilin yozlaştırılması, dolayısıyla kültürümüzün yozlaştırılması.

[gri]Siz bir üniversite ortamını yabancı dille eğitim veren bir bilgi alanına dönüştürürseniz bu, o bilim dalında Türkçenin öldürülmesi anlamına gelir. Bu da bilimin kendi dilimizde yok edilmesidir. Nedeni başka yerde aramaya gerek yok; kendi ellerimizle dışarıya doğrudan bağlı insan gücü ve teknoloji oluşturmanın temellerinin atılması demektir bu.

Böyle bir eğitimden geçen öğrencilerin bu ülke insanlarıyla tasada ve kıvançta aynı duyguları paylaşması ne ölçüde mümkün olabilir? Türkçe düşünce biçimini yok ettiğinizde kendi insanına ve giderek kendi kültürüne yabancı bir nesil yetiştirirsiniz. Örneğin böyle bir tıp fakültesinden mezun olan doktor kendi insanının dertlerine ne denli hâkim olabilir? Ya da bir mühendis, teknik eleman kendi ülkesinin endüstrisine nasıl uyum sağlayabilir? Hep bir şeyler eksik kalacaktır. Hem öğrenci için, hem ülke için. Sonuçta olacak olan beyin göçüdür.

Oysa ki üniversiteler yalnızca bilimsel bilginin paylaşıldığı yerler değildir. Bilginin yanı sıra bir kültürün, yaşam ve düşünce biçiminin, araştırma duygusunun aktarıldığı yerlerdir. Tüm bu aktarımlarda ayrıntılar, nüanslar çok önemlidir. Bunların verilebileceği en iyi yol da anadildir.

Şöyle bir dünyaya bakın. Almanya, Fransa, İspanya gibi gelişmiş ülkelerde eğitim genelde anadilde veriliyor. Ama Afrika ve Asya’nın geri kalmış birçok ülkesinde İngilizce eğitim veren çok sayıda üniversite bulursunuz. Bu örnekler bile neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söze gerek bırakmayacak biçimde ortaya koymaktadır.

Türkçe bilim dilinin, dolayısıyla bilim ve teknoloji üretiminin sinsice elimizden kayıp gitmesine engel olmak istiyorsak üniversitelerde eğitim dili Türkçe olmalıdır.

(Prof. Dr. Coşkun Tecimer, Cumhuriyet, 29 temmuz 2011)

 

yazının tamamı için : Üniversitelerde Yabancı Dilde Eğitim Doğru mu? – Prof. Dr. Coşkun Tecimer

[/gri]

 

Yabancı dil önemlidir, ihtiyaçtır ve işe giriş sürecinde bir adım daha önde olmaktır ama bu demek değildir ki yabancı dilde eğitim şarttır, daha iyidir. Yukarı da yabancı dilin artıları ve yabancı dilde eğitimin beraberinde getirdiği sakıncalar yazılmıştır.

Ülkemizde, yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin daha iyi olduğu yönünde bir eğilim vardır. Yabancı dilde eğitim veren bölümlerin puanı daha yüksektir, bu şekilde bir ün bu eğitimin daha iyi olduğu anlamına gelmemektedir. Benim şahsi görüşüm, alınan mühendislik eğitiminin kalitesi, yabancı dilde eğitimden daha önemlidir. Peki yabancı dilde eğitim dışında, mesleki anlamda yabancı dil başka ne şekilde geliştirilebilir ? Eğitim yine anadilde verilerek, ilgili alana yönelik özel dil öğrenme programları da eklenebilir. Kapsamlı mesleki yabancı dil dersleri verilebilir. Çeşitli yabancı dilde derslerle mühendislik eğitimi donatılabilir. Bu tür dersler ve beraberindeki yabancı dilde mesleki araştırma, sunum, çeviri  ödevleri vs. ile de öğrencinin mesleki yabancı dil öğrenmesi sağlanabilir. Bu şekilde hem yabancı dil becerisi geliştirilmiş olur, hem de gelecekte bu dersleri verecek mesleki yabancı dil  bilgisiyle donanımlı öğretim elemanları yetiştirilmiş olur. Ayrıca mesleki dilde ingilizce öğreten kurumlar var bunların sayısı artırılabilir.

 

Sözlerimi, Ulu Önder M.Kemal Atatürk’ün bu konudaki fikirlerinden alıntı yaparak bitirmek istiyorum. Atatürk, bilim dilinin Türkçe olması gerektiğinin altını çizen ilk kişidir.

 

[quote type=”center”]Batı dillerinin hiç birinden aşağı olmamak üzere, onlardaki kavramları anlatacak keskinliği, açıklığı haiz Türk bilim dili terimleri tesbit edilecektir[/quote]

 

 

Fayn Tenks end yuu!

 

Yabancı Dilde Eğitimi Doğru Buluyor Musunuz?

Sonuçları Göster

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

 

 

 

Bu içeriği faydalı bulduysanız, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca eklemek veya düzeltmek istediklerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece fayda değeri daha yüksek bir içerik oluşmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz.

İnşaat profesyonellerine yönelik en iyi Udemy online kurslarını İnşaat Blogu özel indirimleri ile edinmek için buraya tıklayınız

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (13)

 1. 9 sene önce

  Yabancı dilde eğitimin dezavantajları konusunda inşaat mühendisliğini ingilizce okuyan biri olarak katılıyorum. Özellikle konuları tam anlamıyla kavrama ve bunları uygulama konusunda çok çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Ancak tüm bunları tam anlamıyla kavramadan derslerimizi geçip okulu bitirmemiz mümkün değildir ve bu nedenle bulunduğum fakültede inşaat,makine,elektrik-elektronik,gıda ve fizik mühendisliği gibi bir çok bölümde zamanında mezun sayısı oldukça azdır. İkinci olarak da anadilde eğitim alanlara göre daha fazla süre çalışmak tüm gücünüzü okula vermek zorunda kalırsınız. Ayrıca yurt içinde alanınızla ilgili terimlerden uzak kalarak aslında bildiğiniz şeyleri tekrar öğrenerek sektörde zaman kaybı yaşamanız mümkündür. Eğer ki yurt içinde çalışıp kendimizi idare edeceksek anadilde eğitim alıp birazda genel ingilizce bilmek yeterlidir.Bunlar dezavantajlar konusunda benim görüşlerim birde avantajlarına bakalım.Tüm bu dezavantajların yanı sıra akademik kariyer veya master planlaması yapanlar için yabancı dilde eğitim son derece önemlidir. Bunun sebeplerini Aykut bey yazısında biraz olsun değinmiştir. Ayrıca yurt dışı irtibatlı çalışacaksak teknik dili bilmekte son derece önemlidir. Günlük konuşma ingilizcesiyle bilimsel ve teknik ingilizce birbirinden önemli derecede bağımsızdır ve bu eksikliğin anadilde eğitim veren üniversitelerin teknik ingilizce derslerinde öğretilemeyecek kadar geniştir. Bir çok ingilizce-türkçe inşaat sözlüklerinde bu terimlerin karşılıklarının oldukça yanlış sözlük çevirisi olduğunu görmemiz mümkündür. Bunlar yaşayan biri olarak yabancı dilde eğitim konusunda benim tespitlerim.
  Genel olarak görüşümü soracak olursanız şuanda olduğu gibi bir kaç üniversitede yabancı dilde eğitim verilmesi yeterlidir geriye kalan tüm okullarda eğitim anadilde verilmesinden yanayım. Tüm adayların bu görüşleri dikkate alarak amacına uygun yerleri tercih etmelerini dilerim..
  Görüşlerimi okuduğunuz için şimdiden teşekkür ederim..

  • Yorumunuz için çok teşekkürler Şeref Bey. Özellikle yabancı dilde eğitim alan birisi olarak fikirlerinizi açık açık yazmanız, bu konuda tavsiye arayan arkadaşlara birinci ağızdan önemli kaynak olacaktır.

 2. 9 sene önce

  İngilizce en iyi yurtdışında öğreniliyor. Bunun için work&travel yada erasmus denenebilir öğrencilik yıllarında. Yurtiçinde yabancı dilde eğitim veren bir üniversitede okumak, kendinizi gereksiz yere yormak bence. Okulunuzu uzatıcağınıza yada zar zor bitireceğinize, 6 aylık bir yurtdışı deneyimi ile daha iyi öğrenebilirsiniz ingilizceyi.

  • 9 sene önce

   eğer ki bu altı aylık yurt dışı gezisini şantiyelere yapacaksanız çok daha faydalı olur aksi halde türkçeyi yeni öğrenmiş bir yabancının inşaat diline çok vakıf olamaması gibi olur bu gezinin sonu. Burada da yurt içinde yabancı dili öğrenmesiyle beraber teknik dilinide gerçek anlamda geliştirenler bir adım öne geçebilir ancak eğitimin gerekliliğini tam anlamıyla yapanlar için bu geçerli.

 3. Yazdıklarınız hepsini okudum.Benim ingilizcem pek de iyi sayılmaz arkaaşlar.Ben mühendislik okumak istiyorum.Fakat kafamda net bir cevap yok.Açıkçası mühendisliği ingilizce okumak benim gözümü korkuttu diyebilirim.Bu yazdıklarınızı siz aynen ingilizce yazabiliriydiniz acaba? Teşekkür ederim.

 4. 9 sene önce

  Eşim Bulgaristan da Elektronik Mühendisliği okudu ,
  artı yüksek lisansını da orada tamamladı ,
  alfabe olarak rus alfabesine benzediğinden dolayı
  %100 bulgarca %50 rusçası var ,
  fakat 1 senedir işsiz .. Ve bulgarca okumasından ötürü
  ingilizcesi 0 denecek seviyede ve iş bulma şansı
  0 a düşmüş durumda . Özel dersler alıyor fakat daha
  tam manasıyla çözememiş durumda ve her görüşmeye
  gittiği yer ingilizce mülakat yapıyor ..

  Mühendisler dahil tüm meslek gruplarının ingilizceyi
  muhakkak halletmesi gerekmekte aksi taktirde ,
  master yapmış Elektronik mühendisi gibi işsizler
  kervanında sürünüp gider ..

 5. ınsaat muh. egıtımını ukraynada baslasam ?rusca ve ıng rusca bıtırdıkden sonra sanırım ıyı sevıyede olur ıngılızce ıse rusca kadar olmassada kurslarla felan bı sekılde tamamlarım bunların bana artıları eksılerı neler olur şimdiden tesekkurler

 6. Merhaba arkadaşlar,bizim Üniversitesinin eğitim dili İngilizce olduğu için bu sene hazırlık sınıfını okudum fakat geçemedim. Şimdi ise eğitim dili türkçe olan bir üniversiteye geçip geçmeme konusunda kararsızım sizce hangisi daha iyi olur benim için lütfen acil bi cevap verir misiniz

 7. Bende İngilizce inşaat mühendisliği okuyan biri olarak yorum yapıyım.Öncelikle derslerin ingilizce olmasının dersi daha zor yaptığını düşünmüyorum – iyi bir ingilizcesi olanlar için -,zaten sınavlarda genelde işlem yapıyoruz birkaç basit cümle dışında kağıda ingilizce birşey yazmıyoruz.Derste yeri geldiğinde hocalarımız Türkçe anlatabiliyo yada öğrenciler Türkçe soru sorabiliyor.Bence ingilizce okumanın tek dezavantajı var o da terimlerin Türkçe’lerini bilmemek.

 8. İngilizce inşaat mühendisliği okuyan birisi olarak söyle diyiyebilirim ki İngilizce eğitimde bizler konunun inceliklerini anlayamıyoruz herkes biryer den not bulma onu çalışıp geçmenin derdinde çoğumuz Türkçe kitaptan çalışıp soruları İngilizce çözüyoruz zaten çoğu işlem olduğu için çoksa İngilizce kelime kullanmıyoruz.açıkça sunu söyleyebilirim ki burdan boş mezun olmanın biraz kaygısını yaşıyor gibiyim.hocalara gelirsek inanın inkarımda bizden farkı yok çoğu Türkçe okuldan mezun yds yi vermiş çat pat İngilizceyle ders anlatıyor yetmediğinde Türkçe devam ediyor.

 9. Bu konuda sıkıntılı bi dönem atlatmış bir inşaat muh oğrencisiyim ilk yılım %100 ingilizce eğitim veren bir üniversitede geçti ve size gerçekten şunu söyleyebilirim ki gerçektende ilim ana dilden başka Bi dille öğrenilmiyor dersleri geçebiliyorsunuz tabi hocaların toleransları olmuyor değil hiç kimse burda bizim okulda hocalar hiç tolerans tanımıyor dil konusunda diyemez herneyse geçiliyor fakat herşey askıda kalıyor sonuç olarak turkçe eğitim veren bi üniversitedeyim mesleğime daha çok aşık oldum

  • doğrudur ama ben kararsız kaldım ingilizce eğitim veren ünide okumak mı yoksa türkçe diye ama benim ingilizcem pek iyi sayılmaz ve diyelim türkçe eğitim veren okulu kazandığımda bu açığı nasıl kapatabilirim? mesela senin ing adına açığın var mı? erasmus mu yapmak gerekir? başka yolu var mıdır? ne önerirsin? yönlendirilmeye ihtiyacım var kafam çok karışık…

 10. Bu konuda yıllar sonra benim de bazı hususlarda fikrim değişti. Eğer projeci (statiker) olmayacaksanız ve okulda aldıgınız mühendislik bilgilerini iş hayatında pek kullanmayacaksanız, yabancı dilde eğitimin avantajları bile var. Sonuçta işin özünü Türkçe de de İngilizce de de anlayacaksınız ve teknik ofis, şantiye müh. gibi alanları seçen ve kariyerine proje yönetimi alanında devam edecek olanlar da sadece bu bilgi özüne ihtiyaç duyacaktır. Bunun yanı sıra geliştirdiği İngilizcesi yanına kar kalacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir